Ressursgrunnlaget for kraftproduksjon i Norden ble svekket i tredje kvartal, her illustrert meg magasinet til BKK i Øystese. (Foto: BKK)

Etter å ha gått inn i tredje kvartal med normale magasinnivåer, har den nordiske ressurssituasjonen svekket seg.

Kilde: NVE

– Ikke minst som følge av svak ressurssituasjon i Sverige, er det Nordiske magasinunderskuddet 5,3 TWh under normalen ved utgangen av tredje kvartal, uttaler direktør Per Sanderud i NVE.

I oktober har ressurssituasjonen blitt ytterligere svekket. Det kom meget lite nedbør i Norge, hele 8,6 TWh mindre enn normalen for oktober. Det hydrologiske underskuddet i Norge i utgangen av oktober er 11,3 TWh, som også inkluderer snø, mark- og grunnvann. Også i Sverige har den hydrologiske balansen svekket seg vesentlig i oktober.

Lav magasinfylling i Midt-Norge i uke 43
I Midt-Norge er ressurssituasjonen noe knappere enn i resten av landet i slutten av uke 43. Samtidig medvirket arbeid på kraftlinjer mellom Nord-Norge og Midt-Norge til lavere importkapasitet inn til området. Til sammen bidro dette til relativt store prisforskjeller mellom Midt-Norge og de andre norske elspotområdene.

– I Midt-Norge har det kommet betydelig mindre nedbør enn normalt, fortsetter Per Sanderud. Den lave fyllingsgraden gjør at landsdelen er mer avhengig av import enn i et normalår.

Ørskog-Sogndal øker forsyningssikkerheten i Midt-Norge

Ifølge Statnett vil den nye 420 kV-kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal settes i drift i starten av desember. Dermed vil den installerte overføringskapasiteten inn til Midt-Norge øke og gi en ny forsyningsvei inn til området. Dette bedrer forsyningssikkerheten til landsdelen, som er avhengig av import gjennom vinteren.