bygging
Illustrasjonsfoto: Jan Ove Sæd

OBOS bygger tre småkraftverk og setter snart i gang med et fjerde. Til våren planlegges byggestart for ytterligere fire småkraftverk. Boligbyggeselskapet har som mål å produsere kraft til 40.000 boliger.

Energisatsingen til OBOS er forholdsvis ny. OBOS Energi åpnet sitt første småkraftverk i fjor, Kvitno ved Odda i Hordaland, med en stipulert årsproduksjon på 32 GWh.

– Vi kjørte prøvedrift fra april og åpnet offisielt i juli 2015, og det har gått veldig bra, opplyser daglig leder Marius Asheim i OBOS Energi AS.

Vestlandet

I Sogn og Fjordane har OBOS to prosjekter under utbygging: Langedal, som skal produsere ca 12,6 GWh, og Strupen med 6,9 GWh. De to kraftverkene ventes ferdig i 2017.

I Ullensvang herad i Hordaland er OBOS i gang med å bygge Espeelvi småkraftverk, som skal produsere 12 GWh årlig. Anleggsveier er bygd, og rørgata er under legging. Åpningen vil skje tidlig på våren 2018. Tvers over fjorden ligger også prosjektet Bråberg (6,5 GWh) hvor de håper å starte utbygging inneværende år, opplyser Asheim.

I Luster i Sogn og Fjordane har OBOS Energi ferdig prosjektert fire småkraftverk, som de planlegger å starte bygging av til våren. Videre har OBOS prosjekter blant annet i Fjærland i Sogn og Fjordane. – Vi jobber med å finne gode og kostnadseffektive løsninger for utbyggingen av disse, sier Asheim.

Til 40.000 boliger

Innen elsertifikatordningen avvikles i 2020/21 har OBOS som mål å bygge ut nye vannkraftverk som til sammen skal produsere 650 GWh årlig. Det tilsvarer forbruket til over 40.000 boliger. Foreløpig har OBOS en vannkraftportefølje på ca. 520 GWh, og de er stadig på utkikk etter nye prosjekter.

– Vi jobber med å ta grønt ansvar, og satsingen på småskala vannkraft er en del av dette. Men vi bygger ikke for enhver pris, sier Asheim til Energiteknikk.

Selskapet har ikke engasjert seg i vindkraft, men har begynt å se på bruk av solceller i næringsbygg. Dette vil vi trolig se håndfaste bevis på i 2017.