Det er vikitg med god kontroll i anskaffelsesfasen, og ikke minst styring og kontroll med leverandører og samarbeidspartnere under selve prosjektgjennomføringen. (Illustrasjonsfoto: Energi Norge)

Skjerper kampen mot svart arbeid

Energi Norge styrker arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet i fornybarnæringen. En ny veileder skal utarbeides i samarbeid med medlemsbedriftene.
Onsdag, 30 november, 2016 - 09:16

Kilde: Energi Norge

– Våre medlemsbedrifter er inne i en periode med stor aktivitet innen bygg- og anleggsvirksomhet og etablering av nye teknologiske løsninger. Det krever økt aktsomhet, sier direktør for arbeidsgiverpolitikk Ståle Borgersen i Energi Norge.

Veilederen skal være et praktisk verktøy som bedriftene kan bruke for å redusere risikoen for lov- og forskriftsbrudd, økonomisk tap, omdømmetap og andre alvorlige konsekvenser som følge av økonomisk kriminalitet.

Store investeringer

Kraftforsyningen er blant landets viktigste infrastrukturer. Mye av infrastrukturen er gammel, og i de nærmeste årene vil det bli investert flere titall milliarder kroner i modernisering av både strømnett og produksjonsanlegg. Det foregår en utstrakt digitalisering av kraftsystemet, hvor blant annet alle landets strømkunder får installert smarte målere innen utgangen av 2018.

Det vil være stor konkurranse om kontraktene fra leverandører i og utenfor Norge. Leverandørene vil høyst sannsynlig også benytte ulike underleverandører. Dette innebærer utfordringer knyttet til kontroll i anskaffelsesfasen, og ikke minst styring og kontroll med leverandører og samarbeidspartnere under selve prosjektgjennomføringen.

– Med stor konkurranse om tunge kontrakter, øker erfaringsmessig risikoen for at medarbeidere utsettes for forsøk på bestikkelser, eller at utro tjenere kan forsøke å påvirke valg av leverandører. Vi ser økt risiko for tyveri av forretningshemmeligheter, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping ved bruk av underleverandører, sier Borgersen.

Medlemsundersøkelse

Energi Norge ønsker å kartlegge medlemmenes opplevelse av risiko og identifisere hvordan næringen på best mulig måte kan utforme en veileder som dekker aktuelle behov. Derfor vil det om kort tid bli gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene.

– Den informasjon vi mottar fra medlemmene vil være avgjørende for innholdet i veilederen. I tillegg vil et utvalg av medlemsbedriftene bli invitert til å delta i arbeidsmøter i første kvartal 2017. Innholdet i veilederen vil bli utviklet i disse arbeidsmøtene, forklarer Borgersen.

Revisjons- og rådgivningselskapet BDO skal bistå Energi Norge med utarbeidelse av veilederen mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

På forsiden nå

Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og gi 128.400 årsverk i Norge over en 30-års periode, ifølge ny analyse.
Hilde Gillebo (45) hentes fra Institutt for energiteknikk (IFE).
Equinor skulle ikke ha antydet at gass har lave CO2-utslipp, ifølge britisk regulator.
Mens Equinor snakket varmt om gass, tror Statnett-sjef Auke Lont mer på batterier og hydrogen.
NVE tar hensyn til private Equinor-interesser, og trosser advarsler om svekket forsyningssikkerhet fra Statnett og Gjøa-operatøren.
– Påstanden om at vindkraften som bygges i Norge er en trussel for naturmangfoldet, er direkte misvisende, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som vurderer å gå inn i svensk vindkraft.
DigiPlex investerer 600 millioner kroner i to nye datasentre på Fetsund og Hobøl.
Varanger Kraft har solgt 49 prosent av aksjene i Varanger KraftVind AS og slik sikret finansiering for andre trinn av Raggovidda Vindpark.
I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.
Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.
I sin høringsuttalelse til nasjonal ramme etterlyser forbundet også en analyse av det fremtidige kraftbehovet.
Jacobsen Elektro har engasjert Kvale Advokatfirma til å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene om en akkordløsning.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Entreprenørselskapet BKK Enotek fusjonerer med MultiVolt, samtidig som det loves flere arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.
Rederiet Utkilens nye kjemikalieskip «Mostraum» er det første tankskipet tilrettelagt for landstrøm.
Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.
Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.
Andelen elektrisitet i energimiksen vil dobles til 40 prosent i 2050, anslår DNV GL i en ny rapport.
Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».
Statnett foreslår å dele Norges nordligste budområde, NO4, i to.