Det er vikitg med god kontroll i anskaffelsesfasen, og ikke minst styring og kontroll med leverandører og samarbeidspartnere under selve prosjektgjennomføringen. (Illustrasjonsfoto: Energi Norge)

Skjerper kampen mot svart arbeid

Energi Norge styrker arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet i fornybarnæringen. En ny veileder skal utarbeides i samarbeid med medlemsbedriftene.
Onsdag, 30 november, 2016 - 09:16

Kilde: Energi Norge

– Våre medlemsbedrifter er inne i en periode med stor aktivitet innen bygg- og anleggsvirksomhet og etablering av nye teknologiske løsninger. Det krever økt aktsomhet, sier direktør for arbeidsgiverpolitikk Ståle Borgersen i Energi Norge.

Veilederen skal være et praktisk verktøy som bedriftene kan bruke for å redusere risikoen for lov- og forskriftsbrudd, økonomisk tap, omdømmetap og andre alvorlige konsekvenser som følge av økonomisk kriminalitet.

Store investeringer

Kraftforsyningen er blant landets viktigste infrastrukturer. Mye av infrastrukturen er gammel, og i de nærmeste årene vil det bli investert flere titall milliarder kroner i modernisering av både strømnett og produksjonsanlegg. Det foregår en utstrakt digitalisering av kraftsystemet, hvor blant annet alle landets strømkunder får installert smarte målere innen utgangen av 2018.

Det vil være stor konkurranse om kontraktene fra leverandører i og utenfor Norge. Leverandørene vil høyst sannsynlig også benytte ulike underleverandører. Dette innebærer utfordringer knyttet til kontroll i anskaffelsesfasen, og ikke minst styring og kontroll med leverandører og samarbeidspartnere under selve prosjektgjennomføringen.

– Med stor konkurranse om tunge kontrakter, øker erfaringsmessig risikoen for at medarbeidere utsettes for forsøk på bestikkelser, eller at utro tjenere kan forsøke å påvirke valg av leverandører. Vi ser økt risiko for tyveri av forretningshemmeligheter, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping ved bruk av underleverandører, sier Borgersen.

Medlemsundersøkelse

Energi Norge ønsker å kartlegge medlemmenes opplevelse av risiko og identifisere hvordan næringen på best mulig måte kan utforme en veileder som dekker aktuelle behov. Derfor vil det om kort tid bli gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene.

– Den informasjon vi mottar fra medlemmene vil være avgjørende for innholdet i veilederen. I tillegg vil et utvalg av medlemsbedriftene bli invitert til å delta i arbeidsmøter i første kvartal 2017. Innholdet i veilederen vil bli utviklet i disse arbeidsmøtene, forklarer Borgersen.

Revisjons- og rådgivningselskapet BDO skal bistå Energi Norge med utarbeidelse av veilederen mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

På forsiden nå

Venter på skatte-avklaring.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har utredet utjevning av nettleie.
Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.