Det er vikitg med god kontroll i anskaffelsesfasen, og ikke minst styring og kontroll med leverandører og samarbeidspartnere under selve prosjektgjennomføringen. (Illustrasjonsfoto: Energi Norge)

Skjerper kampen mot svart arbeid

Energi Norge styrker arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet i fornybarnæringen. En ny veileder skal utarbeides i samarbeid med medlemsbedriftene.
Onsdag, 30 november, 2016 - 09:16

Kilde: Energi Norge

– Våre medlemsbedrifter er inne i en periode med stor aktivitet innen bygg- og anleggsvirksomhet og etablering av nye teknologiske løsninger. Det krever økt aktsomhet, sier direktør for arbeidsgiverpolitikk Ståle Borgersen i Energi Norge.

Veilederen skal være et praktisk verktøy som bedriftene kan bruke for å redusere risikoen for lov- og forskriftsbrudd, økonomisk tap, omdømmetap og andre alvorlige konsekvenser som følge av økonomisk kriminalitet.

Store investeringer

Kraftforsyningen er blant landets viktigste infrastrukturer. Mye av infrastrukturen er gammel, og i de nærmeste årene vil det bli investert flere titall milliarder kroner i modernisering av både strømnett og produksjonsanlegg. Det foregår en utstrakt digitalisering av kraftsystemet, hvor blant annet alle landets strømkunder får installert smarte målere innen utgangen av 2018.

Det vil være stor konkurranse om kontraktene fra leverandører i og utenfor Norge. Leverandørene vil høyst sannsynlig også benytte ulike underleverandører. Dette innebærer utfordringer knyttet til kontroll i anskaffelsesfasen, og ikke minst styring og kontroll med leverandører og samarbeidspartnere under selve prosjektgjennomføringen.

– Med stor konkurranse om tunge kontrakter, øker erfaringsmessig risikoen for at medarbeidere utsettes for forsøk på bestikkelser, eller at utro tjenere kan forsøke å påvirke valg av leverandører. Vi ser økt risiko for tyveri av forretningshemmeligheter, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping ved bruk av underleverandører, sier Borgersen.

Medlemsundersøkelse

Energi Norge ønsker å kartlegge medlemmenes opplevelse av risiko og identifisere hvordan næringen på best mulig måte kan utforme en veileder som dekker aktuelle behov. Derfor vil det om kort tid bli gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene.

– Den informasjon vi mottar fra medlemmene vil være avgjørende for innholdet i veilederen. I tillegg vil et utvalg av medlemsbedriftene bli invitert til å delta i arbeidsmøter i første kvartal 2017. Innholdet i veilederen vil bli utviklet i disse arbeidsmøtene, forklarer Borgersen.

Revisjons- og rådgivningselskapet BDO skal bistå Energi Norge med utarbeidelse av veilederen mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

På forsiden nå

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.