Det er vikitg med god kontroll i anskaffelsesfasen, og ikke minst styring og kontroll med leverandører og samarbeidspartnere under selve prosjektgjennomføringen. (Illustrasjonsfoto: Energi Norge)

Energi Norge styrker arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet i fornybarnæringen. En ny veileder skal utarbeides i samarbeid med medlemsbedriftene.

Kilde: Energi Norge

– Våre medlemsbedrifter er inne i en periode med stor aktivitet innen bygg- og anleggsvirksomhet og etablering av nye teknologiske løsninger. Det krever økt aktsomhet, sier direktør for arbeidsgiverpolitikk Ståle Borgersen i Energi Norge.

Veilederen skal være et praktisk verktøy som bedriftene kan bruke for å redusere risikoen for lov- og forskriftsbrudd, økonomisk tap, omdømmetap og andre alvorlige konsekvenser som følge av økonomisk kriminalitet.

Store investeringer

Kraftforsyningen er blant landets viktigste infrastrukturer. Mye av infrastrukturen er gammel, og i de nærmeste årene vil det bli investert flere titall milliarder kroner i modernisering av både strømnett og produksjonsanlegg. Det foregår en utstrakt digitalisering av kraftsystemet, hvor blant annet alle landets strømkunder får installert smarte målere innen utgangen av 2018.

Det vil være stor konkurranse om kontraktene fra leverandører i og utenfor Norge. Leverandørene vil høyst sannsynlig også benytte ulike underleverandører. Dette innebærer utfordringer knyttet til kontroll i anskaffelsesfasen, og ikke minst styring og kontroll med leverandører og samarbeidspartnere under selve prosjektgjennomføringen.

– Med stor konkurranse om tunge kontrakter, øker erfaringsmessig risikoen for at medarbeidere utsettes for forsøk på bestikkelser, eller at utro tjenere kan forsøke å påvirke valg av leverandører. Vi ser økt risiko for tyveri av forretningshemmeligheter, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping ved bruk av underleverandører, sier Borgersen.

Medlemsundersøkelse

Energi Norge ønsker å kartlegge medlemmenes opplevelse av risiko og identifisere hvordan næringen på best mulig måte kan utforme en veileder som dekker aktuelle behov. Derfor vil det om kort tid bli gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene.

– Den informasjon vi mottar fra medlemmene vil være avgjørende for innholdet i veilederen. I tillegg vil et utvalg av medlemsbedriftene bli invitert til å delta i arbeidsmøter i første kvartal 2017. Innholdet i veilederen vil bli utviklet i disse arbeidsmøtene, forklarer Borgersen.

Revisjons- og rådgivningselskapet BDO skal bistå Energi Norge med utarbeidelse av veilederen mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.