Troms Kraft og Bodø Energi fusjonerer sine entreprenørselskaper. Hensikten er at dette skal styrke den samlede posisjonen i et marked i endring. (Illustrasjonsfoto: Troms Kraft)

Styrene i Troms Kraft AS og Bodø Energi AS har vedtatt å fusjonere entreprenørselskapene sine.

Kilde: Troms Kraft

For Troms Kraft gjelder dette Troms Kraft Entreprenør AS og for Bodø Energi selskapene BE Energimontasje AS, Fram Kraftentreprenør AS og Nordland Elsikkerhet AS. Partene er enige om at Bodø Energi skal eie 51 % og Troms Kraft 49 % av det nye selskapet som vil få nærmere 200 ansatte.

 – Fusjonen gir oss en mulighet til å styrke oss i et marked i endring. Det nye selskapet vil ha store deler av Nord Norge som sitt hjemmemarked, men vil også være i stand til å konkurrere i resten av landet, sier adm. dir. Arne Juell i Bodø Energi og legger til:

-Videre vil de fire selskapene utfylle hverandre og inneha komplementær kompetanse, og samlet få en størrelse som gjør det konkurransedyktig også på de større oppdragene.

 – Eierne er enige om at det vil kunne skapes større verdier i et samlet selskap, enn å konkurrere mot hverandre. En sammenslåing av selskapenes virksomheter antas å kunne gi grunnlag for en større og mer slagkraftig forretningsenhet, i tillegg til rene kostnadsbesparelser, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft

En endelig fusjon skal være på plass med virkning fra 01.01.17.