Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen, og Thor Christian Tuv, daglig leder i Fusen, på taket til Asko Norge på Kalbakken i Oslo, som er Norges tredje største solkraftanlegg. Foto: Solenergiklyngen

To tredeler av de norske aktørene innen solenergi er nå med i Solenergiklyngen. Denne uka møttes de til kick off etter at de er tildelt offisiell status som Arena-prosjekt.

– Vi skal posisjonere oss for å ta en større del av det globale markedet, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

51 bedrifter, 9 forskningsinstitusjoner og en rekke samarbeidspartnere er med i klyngen. Blant dem er Elkem Solar/REC, Scatec, Eltek, Multiconsult, Fusen, Solcellespesialisten, Asplan Viak, IFE, GEC, Teknova.

Innovasjonsgrupper

Status som Arena-prosjekt betyr at Solenergiklyngen får to millioner kroner årlig i støtte over tre år fra Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Klyngen skal arbeide med hele verdikjeden, fra silisium til sluttmarked.

– Nå skal vi rigge møteplasser og sette ned innovasjonsgrupper, forteller Berentsen til Energiteknikk.

Klyngen har utpekt fem markedsområdene med potensial for vekst. I første rekke har de satt ned arbeidsgrupper for tre av områdene: bygningsintegrerte løsninger, energisystemer og energitjenester.

Alf Bjørseth, industrigründer og styreleder i Scatec, på oppstartmøtet. Foto: Solenergiklyngen

Voldsom vekst

Markedet for solenergi er i voldsom vekst. Mens det totale verdensmarkedet for solenergiinstallasjoner var 75 MW i 1994, ble det i 2015 installert 150 MW solenergi hver dag, opplyste industribyggeren Alf Bjørseth på oppstartmøtet. Bjørseth er gründeren bak blant andre solcellebedriftene Scatec, REC og Norsun.

Senterleder Erik Marstein fra IFE orienterte om det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) som er viet solenergi. Andreas Thorsheim, gründer av solcelleselskapet Otovo, viste hvordan nye forretningsmodeller gir nye muligheter. Utlånsdirektør for industri og miljøteknologi, Ivar Slengesol, i Eksportkreditt Norge, tok for seg solleverandørenes muligheter i det globale energimarkedet.

Tenker globalt

Solenergiklyngen retter blikket mot utlandet, hvor det store markedet for solenergi finnes.

–  Men vi må være gode hjemme for å lykkes ute. Vi ønsker å få fart på solenergimarkedet i Norge, og vi vil gå i gang med å danne internasjonale nettverk, sier Trine Kopstad Berentsen.

Klyngen ble etablert i 2013. Hovedmålet er å øke verdiskapingen blant bedriftene i Solenergiklyngen både nasjonalt og internasjonalt. Det skal skje gjennom forpliktende samarbeid om forskning og innovasjon, kompetanse, posisjonering og internasjonalisering.

Les mer på Solenergiklyngens hjemmeside

Tidligere artikler på energiteknikk.net:

Stort potensial for ny solindustri

Solenergiklyngen ønsker Arena-midler