Foreløpig har streiken i energibransjen hatt marginal betydning i Sykkylven, først og fremst takket være at Sykkylven Energi over tid har utviklet et robust strømnett. (Illustrasjonsfoto: Wikipeda)

Antall feilmeldinger har gått betydelig ned de siste år – grunnet investeringer som er gjort over tid, sier daglig leder Trond Lauritsen i Sykkylven Energi AS.

Kilde KS Bedrift

Sykkylven Energi har i det siste hatt flere dager med ruskevær bak seg. Selskapet forsyner innbyggerne i sitt konsesjonsområde med både strøm og vann.

Vi har over flere år gjort store og tunge investeringer for å trygge forsyningssikkerheten, forklarer Lauritsen. -Det har foreløpig ikke vært noen spesielt utfordrende situasjoner, hverken når det gjelder forsyning av strøm eller vann.

Lokalt i Sykkylven har de i lengre tid hatt en avtale med omregningsfaktor 1 til 6,5. –For våre streikeuttatte montører er dette tilnærmet en sympatistreik, legger Lauritsen til.

Full støtte til KS Bedrift 
-Vi som selskap stiller oss bak kravet fra KS Bedrift i denne konflikten. Nettet er mye mer robust og har langt færre feil enn tidligere. Dessuten har mobiliteten til beredskapsvaktene steget betraktelig i tråd med nye kommunikasjonsformer, sier Lauritsen.

Sykkylven Energi søkte i utgangspunktet om en generell dispensasjon fra streiken. Dette ble avslått, men kritiske arbeidsoperasjoner for å sikre vannforsyningen ble gitt dispensasjon. Selskapet har ansvar for vannforsyningen i store deler av kommunen og leverer både drikkevann og slokkevann til innbyggere, institusjoner og næringsliv.

-Dette er i høyeste grad en samfunnskritisk tjeneste, påpeker Lauritsen.

Liv og helse krever raskere svar
-Vi hadde et par saker der det tok over ett døgn før vi fikk svar på vår søknad om dispensasjon. Det skapte stor usikkerhet hos oss. Det er veldig viktig at man tydeliggjør at søknader må besvares uten ubegrunnet venting, legger han til – med klar adressat til EL og IT.

På kort sikt ser Lauritsen få ringvirkninger for lokalt næringsliv – så lenge det ikke oppstår noen store feil. Pågående prosjekter som er satt på vent er foreløpig mer til hinder for lokal trafikk.

Fibernettet er også en svært viktig samfunnsfunksjon, påpeker Lauritsen. Men vi har brukt eksterne entreprenører til å bygge nettet, og disse er ikke berørt av streiken, avslutter han.