I dag ble KS Bedrift og EL og IT Forbundet enig i konflikten i energibransjen. Dermed er streiken som har vart i flere uker avblåst. (Illustrasjonsfoto: Helge Hansen)

Partene kom til enighet tirsdag 8. november. Streiken har pågått i siden 23. september.

Kilde: KS Bedrift/EL og IT Forbundet

Forhandlingsutvalget i KS Bedrift er tilfreds med at konflikten ble løst gjennom dialog mellom partene.

«På vegne av strømkundene er vi fornøyd med at streiken er over og at arbeidet i bedriftene kan gjenopptas så snart som praktisk mulig», sier Bjørg Ravlo Rydsaa, administrerende direktør KS Bedrift.

«Vi ser fram til at det konstruktive samarbeidet mellom partene nå kan fortsette», avslutter hun.

Konflikten dreide seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. Løsningen innebærer at vaktene ikke lengre er obligatoriske gjennom den sentrale tariffavtalen. Vaktenes innhold og kompensasjon må avtales mellom partene i hvert enkelt selskap, dersom energimontørene skal ha plikt til å delta.

God løsning

– Vi har kommet fram til en god løsning. Nå må hvert enkelt selskap finne en ordning som gir en trygg og sikker beredskap, og det er vi gjerne med på å avtale lokalt, sier Bjørn Fornes, EL og IT Forbundets forhandlingsleder.

EL og IT Forbundet ønsket å beholde dagens avspasering på en time per femte time på vakt. KS Bedrift ønsket en avspaseringordning på en time per sjuende time på vakt.

– Det var svært viktig for oss å stanse den svekkelsen som KS Bedrift foreslo i den sentrale avtalen. At det ble gjort ved å gjøre vaktene frivillig er helt i tråd med forbundets vedtatte prioriteringer, sier Fornes.

Den snart sju uker lange streiken er dermed avsluttet.