Så langt er det i sertifikatordningen bygget flere ganger så mye fornybar energi i Sverige som i Norge.

Per 1. okt 2016 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 17,1 TWh. Av dette er 13,9 TWh bygget i Sverige og 3,2 TWh i Norge.

Kilde: NVE

Produksjonen fra disse nye anleggene inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. I løpet av tredje kvartal er det godkjent henholdsvis 0,3 TWh og 0,4 TWh ny kraftproduksjon i Norge og Sverige.

Dette kommer fram i oversikten Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten viser blant annet elsertifikatberettiget kraftproduksjon, godkjente anlegg og prisutvikling. Oversikten inneholder tall for Norge og Sverige.

For tredje kvartal har NVE justert opp normalårsproduksjonen for vindkraftverk under bygging med omkring 400 GWh. Det skyldes en oppjustering av brukstimer fra 3000 brukstimer i andre kvartal til 3400 brukstimer i tredje kvartal. 3400 brukstimer er basert på prosjektspesifikke tall for vindkraftverk under bygging.