De fleste av de eksisterende nettstasjonene i det norske strømnettet er det nødvendig å bygge om for å forsyne moderne bygg med 230/400 V TN-system. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Tilpasninger til det tradisjonelle norske IT-systemet for utstyr som er bygget for 230/400 V TN-system beløper seg årlig til betydelig antall millioner kroner, og det er kundene som må betale.

En økende andel av elektrisk utstyr og systemer som benyttes i landets husholdninger og større bygg er 3-faseog bygget for 230/400 V TN-system. Utfordringen er at rundt 70 prosent av det eksisterende strømnettet her i landet er et tradisjonelt IT-system. Det betyr at det må ombygginger i den elektriske infrastrukturen til for å forsyne mange av de tekniske installasjonene i ny bygg med tilpasset strømforsyning. I motsatt fall hviler det ekstra kostnader på byggherren for å få tilpasset alt utstyr og systemer til å passe inn i det norske systemet.

Flere forbrukerrettede produkter, som induksjonstopper, vannvarmere, ladere for elbiler og klimaanlegg er i utgangspunktet bygd for 3-fase forsyning. Dette gjelder også systemer som anvendes i landbruket, blant annet moderne melkemaskiner, klimaanlegg og foringsanlegg.

De ombygninger og tilpasninger dette krever er prisdrivende, og regningen er det sluttkundene som må betale. For husholdningskunder gjelder dette høyere produktprisen, alternativ påslag i anleggsbidraget for byggeiere som krever TN-system i eksisterende IT-områder.

Jeg tror netteiere vil merke økt press om å forsyne nye bygninger med 230/400 V TN-system, også i områder hvor det er eksiterende IT- eller TT-distribusjonssystem med ledig kapasitet på eksisterende nettstasjon. Nevnte problem stilling drøftes for tiden i flere av komiteene til NEK (Norsk Elektroteknisk Komite) og vi observerer også at saken også er kommet på bordet hos myndighetene, forteller fagsjef Leif T. Aanensen i NEK