Med triplet resultatutvikling sammenlignet med tredje kvartal i fjor peker de økonomiske pilene i Troms Kraft krapt oppover.

Regnskapet for konsernet Troms Kraft viser et resultat før skatt på MNOK 394 pr. 30.09.2016, mot MNOK 134 for samme periode i fjor.

Kilde: Troms Kraft

Resultatet er preget av en rekke engangseffekter, hvor den største er salget av aksjeposten i Kvænangen Kraftverk AS. Ser man bort fra engangseffektene har konsernet en positiv resultatutvikling i underliggende drift sammenlignet med samme periode i fjor.

Vårt fokus på kjernevirksomhet, omstrukturering av konsernet og effektivisering i driften fortsetter. Vi ser nå flere positive effekter av de tiltak som er iverksatt, sier konsernsjef Semming Semmingsen.