Med 240 meter opp til den øvre rotorspissen, vil de fire vindturbinene ruve godt over tretoppene på Limpburg-åsen i den tyske naturparken Swabia-Frankonia. Foto/Ill: Max Bögl Wind AG

Verdens høyeste landbaserte vindturbiner får også et pumpekraftverk for å sikre en stabil energiforsyning fra anlegget.

Den tyske vindkraftutbyggeren Max Bögl Wind AG (MBW) er allerede godt i gang med å bygge fundamentene til de fire enorme vindturbinene som skal stå på åskammen utenfor byen Gaildorf i delstaten Baden-Württemberg. Med en navhøyde på 178 meter, og hele 248 meter opp til den øverste spissen på rotoren, vil disse vindturbinene fra GE på 3,4 MW bli verdens høyeste på land.

Det er ikke bare størrelsen på tårnene til GE-turbinene som er spesielt ved dette anlegget. Når det hele står ferdig i 2018, vil det også bli verdens første fysisk integrerte vindkraftverk og pumpekraftverk.

200 meter lenger nede i dalen bygger MBW også et reservoar og et pumpekraftanlegg med tre pumpeturbiner fra Voith Hydro, med en kapasitet på til sammen 16 MW. Det øvre reservoaret vil bli fundamentene til de fire vindturbinene, inkludert fire bassenger som de skal plasseres i.

Ekstra fallhøyde

– Det reduserer det fysiske naturinngrepet å plassere det øvre reservoaret sammen med vindturbinene, sier pressetalmann Jürgen Kotzbauer til Energiteknikk.

– Ved å pumpe noen tusen kubikkmeter vann opp i tårnfoten, får vi også lagt til ytterligere 40 meter på fallhøyden. Vi får dessuten en mer fleksibel pumpekjøring ved å dele det øvre reservoaret inn i fire, hevder han.

Det øvre reservoaret vil få et energiinnhold på 70 MWh, det vil si at anlegget kan levere full effekt (16 MW) i drøyt fire timer og tjue minutter. –Det er sjeldent vindstille så lenge av gangen i området, ler Kotzbauer.

Til sammen rommer det øvre reservoaret totalt nærmere 190.000 kubikkmeter vann. Hver enkelt tårnfot vil romme drøyt 4300 kubikkmeter, som altså får inntil 40 meter ekstra fallhøyde, mens hvert enkelt basseng vil romme ca 40.000 kubikkmeter vann.

Rask responstid

De tre pumpeturbinene fra Voith Hydro er nyutviklet for prosjektet, med en spesielt rask responstid. Det skal ta mindre enn 30 sekunder å regulere fra null opp til full effekt på de tre turbinaggreagtene.

Kotzbauer er tilbakeholden med å røpe hva anlegget koster, men forteller at med støtte på 7,15 millioner euro fra EU og tyske miljømyndigheter, blir anlegget lønnsomt.

– Det viktigste med dette anlegget er likevel å demonstrere hvilke muligheter som ligger i kjent teknologi. Vi ser for oss å bygge to til tre slike anlegg i året etter at dette står ferdig. De kan også plasseres ved kysten, der man kan bruke saltvann og havet som nedre reservoar, sier han.