Venstre foreslår i sitt alternative budsjett for 2017 å hindre en økning i grunnrenteskatten for vannkraften. Det er gledelig, synes Energi Norge. Bildet viser Sira Kvina-eide Tonstad kraftstasjon. (Foto: Sira Kvina)

I sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2017 foreslår Venstre å hindre en økning i grunnrenteskatten for vannkraften. Dette synes Energi Norge er positivt.

Kilde: Energi Norge

– Det er gledelig at Venstre løfter fornybarnæringens skatteutfordringer inn i budsjettforhandlingene, sier administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth.

Regjeringen foreslo skatteøkning

Det var regjeringen som i sitt budsjettforslag skjerpet vannkraftskatten med 1,3 prosentpoeng, blant annet i lys av redusert selskapsskatt. Det er denne skatteøkningen på vannkraft Venstre nå foreslår å reversere.

– Det er et paradoks at nettopp fornybarnæringen skattlegges hardere enn noen annen næring i Norge. Derfor er det positivt at Venstre engasjerer seg for å øke investeringene i vannkraft, sier Ulseth.

Økt elavgift

Samtidig foreslår Venstre, sammen med budsjettpartner KrF, en økning av elavgiften med 1 øre/kWh – altså 790 millioner kroner, inkludert mva. Dette på toppen av at de to mellompartiene fra og med 2015 har forhandlet opp elavgiften 2,5 milliarder kroner inkludert mva.

– Mellompartienes retorikk om grønt skifte henger ikke sammen med at man år etter år foreslår å øke skattleggingen av utslippsfri energibruk, avslutter Ulseth.