Solcellepaneler i 26 forskjellige moduler skal dekke hele sørfasaden på Brynseng skole, som til sammen får 1046 m² solceller.( Foto: Hilde Kari Nylund)

Viktig å vite om solceller

De nye energikravene i TEK 10 gir deg muligheten til å øke energirammen med 10 kWh/m²år dersom du produserer din egen strøm. Vurderer du å prosjektere et bygg med solceller, er tilgjengelig (tak)areal og orientering noe av det første du må sjekke.
Torsdag, 17 november, 2016 - 09:42

Kilde: Lavenergiprogrammet

De nye energireglene åpner for å øke kravet til energiramme med 10 kWh/m²år hvis det er fornybar elektrisitetsproduksjon på eiendommen; minst 20 kWh/m²år. Ett alternativ er solceller. For et bygg på 200 m² må produksjonen være 4000 kWh i året.  Ifølge Norsk Solenergiforening krever dette ca 30 m² solceller, avhengig av type solcellepanel og plassering.

Har du nok areal til solceller?

For større bygninger kan det være vanskelig å oppnå stor nok el-produksjon, fordi de ofte har mindre tak- og fasadeareal i forhold til oppvarmet areal. Et kjent solcelle-prosjekt som Økern sykehjem ville for eksempel ikke klart å oppfylle kravet til energiproduksjon.

– Tilgjengelige arealer, himmelretning, vinkel og skyggeforhold er noe av det første du bør vurdere, poengterer Åse Lekang Sørensen, forsker ved Sintef Byggforsk og tidligere leder av Norsk Solenergiforening. For å fylle kravet til økt energiramme er dette de viktigste forutsetningene.
– Jeg har ikke hørt om noen som har sammenlignet hva de kan spare av isolasjon og andre tiltak med solceller. Byggene jeg har hørt om, velger ofte begge deler; god bygningskropp og solceller, sier Sørensen. I Sintef Byggforsk jobber hun med solceller i flere nær nullutslipp-prosjekter.

Når er strømbehovet høyest?

En annen vurdering det er smart å gjøre tidlig, er varme- og strømbehov måned for måned.
– Det kan være gunstig å installere et solcelleanlegg med effekt som dekker elektrisitetsbehovet om sommeren, fordi vi får lite betalt for å levere overskudd til strømnettet i Norge, forklarer Sørensen. I yrkesbygg kan det derfor være fornuftig å dekke hele eller deler av kjølebehovet med solceller. Hvis målet ikke er å oppfylle kravet om økt energiramme, er det også fornuftig å kartlegge behovet for varmt tappevann i bygget. Er det høyt, kan solfangere kan være et økonomisk gunstig alternativ. (Solfangere produserer mer energi per arealenhet).

Kan du ha solceller i fasaden?

– For nye bygg kan man også vurdere om solceller kan erstatte tak- eller fasadekledning, sier Sørensen. Det gir naturligvis utslag på økonomien i anlegget. Undervisningsbygg har valgt fasadeintegrerte solceller for Brynseng skole, et nær nullenergi-prosjekt.
– Vi slipper fasadekostnaden, men dette er dyrere enn tegl, fastslo prosjektleder Paul Lehne da FutureBuilt arrangerte omvisning på skolen i høst. Energibehovet over året er en av grunnene til at fasadeløsningen er gunstig.
– Solceller på fasaden fanger sollyset veldig bra på vinteren, og produserer mer strøm når skolen har behov for det, forklarer seniorrådgiver Bjørn Thorud i Multiconsult, som har prosjektert anlegget ved Brynseng skole.

Overskudd på vinteren

Han mener økonomien med fasadeløsning ikke nødvendigvis blir dårligere enn hvis solcellene hadde vært plassert på taket for å gi maksimal produksjon over året.
– Noen helger på vinteren eksporterer vi faktisk kraft ut fra bygget, utdyper Thorud. Fasaden ved Brynseng dekkes med 26 forskjellige moduler. Spesialtilpasningen skyldes blant annet at bygget måtte ha sikkerhetsglass.
– Man må ikke ha skreddersøm for å velge fasadeløsning; det går an å ha billigere fasader enn denne, understreker Thorud.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.