Solcellepaneler i 26 forskjellige moduler skal dekke hele sørfasaden på Brynseng skole, som til sammen får 1046 m² solceller.( Foto: Hilde Kari Nylund)

Viktig å vite om solceller

De nye energikravene i TEK 10 gir deg muligheten til å øke energirammen med 10 kWh/m²år dersom du produserer din egen strøm. Vurderer du å prosjektere et bygg med solceller, er tilgjengelig (tak)areal og orientering noe av det første du må sjekke.
Torsdag, 17 november, 2016 - 09:42

Kilde: Lavenergiprogrammet

De nye energireglene åpner for å øke kravet til energiramme med 10 kWh/m²år hvis det er fornybar elektrisitetsproduksjon på eiendommen; minst 20 kWh/m²år. Ett alternativ er solceller. For et bygg på 200 m² må produksjonen være 4000 kWh i året.  Ifølge Norsk Solenergiforening krever dette ca 30 m² solceller, avhengig av type solcellepanel og plassering.

Har du nok areal til solceller?

For større bygninger kan det være vanskelig å oppnå stor nok el-produksjon, fordi de ofte har mindre tak- og fasadeareal i forhold til oppvarmet areal. Et kjent solcelle-prosjekt som Økern sykehjem ville for eksempel ikke klart å oppfylle kravet til energiproduksjon.

– Tilgjengelige arealer, himmelretning, vinkel og skyggeforhold er noe av det første du bør vurdere, poengterer Åse Lekang Sørensen, forsker ved Sintef Byggforsk og tidligere leder av Norsk Solenergiforening. For å fylle kravet til økt energiramme er dette de viktigste forutsetningene.
– Jeg har ikke hørt om noen som har sammenlignet hva de kan spare av isolasjon og andre tiltak med solceller. Byggene jeg har hørt om, velger ofte begge deler; god bygningskropp og solceller, sier Sørensen. I Sintef Byggforsk jobber hun med solceller i flere nær nullutslipp-prosjekter.

Når er strømbehovet høyest?

En annen vurdering det er smart å gjøre tidlig, er varme- og strømbehov måned for måned.
– Det kan være gunstig å installere et solcelleanlegg med effekt som dekker elektrisitetsbehovet om sommeren, fordi vi får lite betalt for å levere overskudd til strømnettet i Norge, forklarer Sørensen. I yrkesbygg kan det derfor være fornuftig å dekke hele eller deler av kjølebehovet med solceller. Hvis målet ikke er å oppfylle kravet om økt energiramme, er det også fornuftig å kartlegge behovet for varmt tappevann i bygget. Er det høyt, kan solfangere kan være et økonomisk gunstig alternativ. (Solfangere produserer mer energi per arealenhet).

Kan du ha solceller i fasaden?

– For nye bygg kan man også vurdere om solceller kan erstatte tak- eller fasadekledning, sier Sørensen. Det gir naturligvis utslag på økonomien i anlegget. Undervisningsbygg har valgt fasadeintegrerte solceller for Brynseng skole, et nær nullenergi-prosjekt.
– Vi slipper fasadekostnaden, men dette er dyrere enn tegl, fastslo prosjektleder Paul Lehne da FutureBuilt arrangerte omvisning på skolen i høst. Energibehovet over året er en av grunnene til at fasadeløsningen er gunstig.
– Solceller på fasaden fanger sollyset veldig bra på vinteren, og produserer mer strøm når skolen har behov for det, forklarer seniorrådgiver Bjørn Thorud i Multiconsult, som har prosjektert anlegget ved Brynseng skole.

Overskudd på vinteren

Han mener økonomien med fasadeløsning ikke nødvendigvis blir dårligere enn hvis solcellene hadde vært plassert på taket for å gi maksimal produksjon over året.
– Noen helger på vinteren eksporterer vi faktisk kraft ut fra bygget, utdyper Thorud. Fasaden ved Brynseng dekkes med 26 forskjellige moduler. Spesialtilpasningen skyldes blant annet at bygget måtte ha sikkerhetsglass.
– Man må ikke ha skreddersøm for å velge fasadeløsning; det går an å ha billigere fasader enn denne, understreker Thorud.

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK er nå formelt gjennomført.
54 relevante aktører, blant dem Østfold Energi, har i regi av Smart Innovation Norway etablert et nettverk for kunstig intelligens.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.