Solcellepaneler i 26 forskjellige moduler skal dekke hele sørfasaden på Brynseng skole, som til sammen får 1046 m² solceller.( Foto: Hilde Kari Nylund)

Viktig å vite om solceller

De nye energikravene i TEK 10 gir deg muligheten til å øke energirammen med 10 kWh/m²år dersom du produserer din egen strøm. Vurderer du å prosjektere et bygg med solceller, er tilgjengelig (tak)areal og orientering noe av det første du må sjekke.
Torsdag, 17 november, 2016 - 09:42

Kilde: Lavenergiprogrammet

De nye energireglene åpner for å øke kravet til energiramme med 10 kWh/m²år hvis det er fornybar elektrisitetsproduksjon på eiendommen; minst 20 kWh/m²år. Ett alternativ er solceller. For et bygg på 200 m² må produksjonen være 4000 kWh i året.  Ifølge Norsk Solenergiforening krever dette ca 30 m² solceller, avhengig av type solcellepanel og plassering.

Har du nok areal til solceller?

For større bygninger kan det være vanskelig å oppnå stor nok el-produksjon, fordi de ofte har mindre tak- og fasadeareal i forhold til oppvarmet areal. Et kjent solcelle-prosjekt som Økern sykehjem ville for eksempel ikke klart å oppfylle kravet til energiproduksjon.

– Tilgjengelige arealer, himmelretning, vinkel og skyggeforhold er noe av det første du bør vurdere, poengterer Åse Lekang Sørensen, forsker ved Sintef Byggforsk og tidligere leder av Norsk Solenergiforening. For å fylle kravet til økt energiramme er dette de viktigste forutsetningene.
– Jeg har ikke hørt om noen som har sammenlignet hva de kan spare av isolasjon og andre tiltak med solceller. Byggene jeg har hørt om, velger ofte begge deler; god bygningskropp og solceller, sier Sørensen. I Sintef Byggforsk jobber hun med solceller i flere nær nullutslipp-prosjekter.

Når er strømbehovet høyest?

En annen vurdering det er smart å gjøre tidlig, er varme- og strømbehov måned for måned.
– Det kan være gunstig å installere et solcelleanlegg med effekt som dekker elektrisitetsbehovet om sommeren, fordi vi får lite betalt for å levere overskudd til strømnettet i Norge, forklarer Sørensen. I yrkesbygg kan det derfor være fornuftig å dekke hele eller deler av kjølebehovet med solceller. Hvis målet ikke er å oppfylle kravet om økt energiramme, er det også fornuftig å kartlegge behovet for varmt tappevann i bygget. Er det høyt, kan solfangere kan være et økonomisk gunstig alternativ. (Solfangere produserer mer energi per arealenhet).

Kan du ha solceller i fasaden?

– For nye bygg kan man også vurdere om solceller kan erstatte tak- eller fasadekledning, sier Sørensen. Det gir naturligvis utslag på økonomien i anlegget. Undervisningsbygg har valgt fasadeintegrerte solceller for Brynseng skole, et nær nullenergi-prosjekt.
– Vi slipper fasadekostnaden, men dette er dyrere enn tegl, fastslo prosjektleder Paul Lehne da FutureBuilt arrangerte omvisning på skolen i høst. Energibehovet over året er en av grunnene til at fasadeløsningen er gunstig.
– Solceller på fasaden fanger sollyset veldig bra på vinteren, og produserer mer strøm når skolen har behov for det, forklarer seniorrådgiver Bjørn Thorud i Multiconsult, som har prosjektert anlegget ved Brynseng skole.

Overskudd på vinteren

Han mener økonomien med fasadeløsning ikke nødvendigvis blir dårligere enn hvis solcellene hadde vært plassert på taket for å gi maksimal produksjon over året.
– Noen helger på vinteren eksporterer vi faktisk kraft ut fra bygget, utdyper Thorud. Fasaden ved Brynseng dekkes med 26 forskjellige moduler. Spesialtilpasningen skyldes blant annet at bygget måtte ha sikkerhetsglass.
– Man må ikke ha skreddersøm for å velge fasadeløsning; det går an å ha billigere fasader enn denne, understreker Thorud.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.