Landstrømanlegg i Bergen havn (Foto: Robin Strand/Norphoto)

Nå kuttes klimagassutslippene fra skip ved stadig flere norske kaier. Enova tildeler 140 millioner kroner i støtte til 22 nye landstrømprosjekter, fra Tananger i sør til Hammerfest i nord.

Kilde: Enova

– Å forsyne skipene med fornybar kraft fra land, er et energitiltak som hører hjemme i lavutslippssamfunnet. Derfor er vi glade for å kunne bidra til at dette markedet skyter fart. Vi ser nå at interessen øker raskt blant norske havner for å bygge ut landstrøm og kutte utslipp ved kaiene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova mottok 40 kvalifiserte søknader, og 22 av dem får støtte. Det største tilsagnet er i overkant av 20 millioner kroner og går til Mongstad base. Også offshore-baser i Kristiansund, Stavanger og Hammerfest er blant dem som får mest støtte i denne runden. Av offentlige havner er blant annet Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø representert, hvor det blir landstrøm til Hurtigruten i Bergen og Trondheim.

Følgende får nå støtte fra Enova til utbygging av landstrømanlegg:

Søker

Sted

Støtte fra Enova

Mongstad Eiendomsselskap

Mongstad base

20 020 313 kr

Vestbase

Vestbase, Kristiansund

17 232 548 kr

Norsea

Dusavik base, Stavanger

15 749 000 kr

Norsea

Tananger base, Sola

10 596 278 kr

Oslo Havn

Vippetangen, Oslo

9 000 000 kr

Polarbase

Hammerfest

8 950 000 kr

Westcon Yards

Ølensvåg

7 737 400 kr

Kværner

Stord

6 867 000 kr

Bergen og Omland Havnevesen

Hurtigruteterminalen, Bergen

6 700 000 kr

LOS Marine

Rubbestadneset, Bømlo

5 887 000 kr

Karmsund Interkommunale Havnevesen

Garpeskjær, Haugesund

5 625 360 kr

Trondheim Havn

Hurtigrutekaiene, Trondheim

5 029 500 kr

Halliburton

Dusavik base, Stavanger
Tananger base, Sola
Coast Center Base, Ågotnes
Mongstad base
Fjordbase, Florø
Vestbase, Kristiansund

3 845 000 kr

Havyard Ship Technology

Hyllestad i Sogn

3 780 000 kr

Semco Maritime

Hanøytangen, Askøy

3 289 314 kr

Karmsund Interkommunale Havnevesen

Killingøy, Haugesund

2 830 200 kr

Tromsø Havn

Grøtsund og Breivika

2 756 900 kr

Karmsund Interkommunale Havnevesen

Bøvågen, Radøy

1 455 325 kr

Karmsund Yard

Kolstøvågen, Karmøy

1 296 600 kr

Strand Sea Service

Ålesund

595 000 kr

Trondheim Havn

Pir II, Trondheim

494 160 kr

M. Eidesvik & Sønner

Bømlo

256 050 kr

Sum

 

139 992 948 kr

Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om.

– På den måten er det de mest kostnadseffektive prosjektene som får støtte, slik at samfunnet får mest landstrøm igjen for pengene, raskest mulig, sier Nakstad.

Anleggene som får støtte skal være i drift innen 1. juli 2018. Enova legger opp til en ny utlysingsrunde tidlig i 2017.