SINTEF jobber for å finne et pilotprosjekt i Tunisia som skal konvertere dieseldrift til solenergibasert elektrisk drift på fartøyer. Foto:ART

Kombinasjonen solenergi og batterier kan bli en vinner i det afrikanske transportsystemet. SINTEF har nettopp fått en milion dollar av FN for å utvikle billiger og solide løsninger basert på dagens teknologi.

Fra januar 2017 og tre år framover skal SINTEF Energi lede et prosjekt som skal utvikle batteriløsninger for elektrisk sjøtransport i Tunisia. Prosjektet skal ledes av SINTEF-forskeren Moez Jomâa, som selv er tunisier i utgangspunktet.

– Vi mener det er mulig å etablere elektriske systemer basert på solceller og batterier som kan konkurrere prismessig med diesel. Og potensialet for å spare kimagassutslipp er åpenbart, sier Jomâa til energiteknikk.net.

Prosjektet skal finne et egnet sted for et pilotanlegg der de kan konvertere en ferge, fiskebåt eller et annet fartøy til elektrisk drift, etablere ladestasjoner og ikke minst en solcellepark som skal forsyne båtene og det lokale området med billig solstrøm.

– Det blir i så tilfelle det første i Afrika som drives med solenergi, tror Jomâa.

Norge leder utviklingen

Norge har gått foran i elektrifiseringen av sjøtransport. Over Sognefjorden går verdens første batteridrevne bilferge. SINTEF har hjulpet flere industrikunder med utvikling og analyse av elektriske fremdriftssystemer for skip og forsker for øyeblikket på optimalisering av maritime batterisystemer.

Denne kunnskapen blir med inn i prosjektet i Tunisia. Men Moez Jomâa understreker at det er uaktuelt å lage blåkopier av løsninger fra den rike delen av verden i det norsk-tunisiske demonstrasjonsprosjektet.

– Teknologien vi skal demonstrere vil være tilpasset økonomien i mellominntektsland, sier SINTEF-forskeren.

Virkningene skal dokumenteres

Som ledd i demonstrasjonsprosjektet skal deltakerne også dokumentere hva virkningene blir for miljø og lommebok: Vil Tunisia spare penger på å gå fra dieseldrift til solkraft? Og hvor mye vil slike skip krympe CO2-utslippet?

– I tillegg skal vi spre lærdommen fra prosjektet til land utenfor Tunisia. I tankene har vi hele den solrike regionen som Nord-Afrika og Midtøsten utgjør, sier prosjektleder Moez Jomâa.

Prestisjefull tildeling

FNs generalsekretær Ban Ki-moon overrakte onsdag 14. desember en sjekk på en million dollar til SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. Sjekken er det synlige beviset på at SINTEF har gått til topps i en årlig FN-konkurranse om bærekraftige energiløsninger.

Prisen gis til organisasjoner eller personer for deres «lederskap og nyskapende praksis knyttet til klodens energiutfordringer». Kandidatene er blitt vurdert på bakgrunn både av tidligere og ferske resultater.

Prisutdelingen fant sted under en høytidelig seremoni i FN-hovedkvarteret i New York, og det var Jomâas prosjekt som vant konkurransen.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon opplyste i sin tale ved utdelingsseremonien at transportsektoren er ansvarlig for nær en fjerdedel av de energirelaterte klimagassutslippene.

– Svaret er ikke mindre transport, men bærekraftig transport. Vi trenger transportsystemer som er miljøvennlige, effektive, tilgjengelige og med et prisnivå som gjør at folk har råd til å bruke dem, mener han.