På timer med høyest forbruk er vi avhengig av kraftimport. Da er vindkraften god å ha når kjernekraft og annen regulerbar kraftproduksjon er koblet fra. (Illustrasjonsfoto: Varanger Kraft)

På de timene med høyest forbruk er vi avhengig av å importere kraft fra naboland for å dekke etterspørselen i markedet. Nedstengning av kjernekraft og annen regulerbar kraftproduksjon, har gjort oss avhengig av uregulerbar kraftproduksjon som vindkraft.

Kilde: LOS Energy

Vindkraften gir oftest størst produksjon på vinteren, som også er de periodene med høyest etterspørsel etter strøm. Slik utfyller dette hverandre bra, men vi vet jo aldri hvor mye det vil blåse. NVE Sjefen mener vindkraft kan godt være en spisslast i systemet, men vi må ikke bli avhengig av for mye effekt fra vinden. I dager med lite vind må vi ha andre måter å skape balanse i markedet, slik som importkapasitet eller annen fleksibilitet i markedet, for eksempel forbrukerfleksibilitet.