LEHLAND
Carl-Fredrik Lehland. Foto: Bekk og Strøm

Energiselskapet Bekk og Strøm overtar fra nyttår driften, men ikke eierskapet, av Vorma og Leirbekken kraftverk. Kraftverkene har en årlig produksjon på rundt 11 GWh.

Kilde: Bekk og Strøm

 Daglig leder i Orkdal Energi, Eirik Jørum, mener at avtalen med Bekk og Strøm er viktig. 
– Vi har valgt å forberede oss på kommende regelendringer ved å plassere kraftverkene i en egen juridisk enhet og outsource driften av disse. Bekk og Strøm har fra før av tolv kraftverk i Trøndelag og fremstår som et godt alternativ til å drifte kraftverkene selv i tiden som kommer, sier Jørum. 

Lokalt eierskap
I det moderne strømmarkedet er det utfordrende å skape lønnsom drift, spesielt for energiselskaper som også har mindre kraftverk i porteføljen. Samtidig anser mange lokalsamfunn at det er viktig at eierskapet opprettholdes lokalt. En driftsavtale med en privat aktør er derfor et godt alternativ for mange små og mellomstore energiselskaper. 

Konkurransedyktig
– Vårt mål er å få mer energi ut av Vorma og Leibekken på vegne av eierne, siden vi er spesialister på å drifte småkraftverk. Vi er fornøyde med at driftskonseptet vi har utviklet i forbindelse med fusjonen med finske SV Vattenkraft allerede beviser sin attraktivitet i markedet. Avtalen er en bekreftelse på at vi er konkurransedyktige hva både pris og ytelser angår, sier daglig leder i Bekk og Strøm Carl-Fredrik Lehland.

Flere kommer etter 
Avtalen mellom Orkdal Energi og Bekk og Strøm er et av de første eksemplene på at et offentlig eid kraftselskap velger å overlate driften av kraftverkene til en privat aktør.  
– Jeg tror vi kommer til å se flere slike avtaler i tiden som kommer. Markedet styrer bransjen inn i en konsolideringsfase, og dette er en god løsning for å bevare det lokale eierskapet og samtidig kunne dra nytte av stordriftsfordeler, sier Lehland.
 
Ingen arbeidsplasser i Orkdal Energi blir påvirket av denne avtalen. 
 
Bekk og Strøm ble stiftet i 2006 og eier og drifter vannkraftverk i Norge. Selskapet spesialiserer seg på småkraft, og har eierskap i 22 kraftverk, samt flere titalls utviklingsprosjekter underveis. Bekk og Strøms eierandeler tilsvarer 90 GWh av totalt 145 GWh. Bekk og Strøm drifter fra før 20 småkraftkraftverk med en produksjon på til sammen 117 GWh.