Fra sitt første flisfyrte nærvarmeanlegg leverer BKK nå varme til Stend vidaregåandre skule i Fana ved Bergen.

- Fra første november i år leverer vi nærvarme til Stend vidaregåande skule i Fana sør for Bergen. Dette er BKKs første nærvarmanlegg som produserer varme fra flis, sier Anne Jordal som leder BKKs satsing på lokale energiløsninger.

Kilde: NOBIO

De siste årene har BKK utvidet satsingen på lokal, grønn energiproduksjon. Lokale energiløsning, som lokal energi- og varmeproduksjon til nye boligområder, næringsbygg og borettslag, er i vekst. Flisbaserte nærvarmeanlegg er derfor naturlig å ta inn i porteføljen.

– Forholdene i vestlandsfylkene ligger godt til rette for økt bruk av skogsvirke i energisentraler, sier Jordal.

BKK har et godt samarbeid med en lokal flisprodusent. Med felles fokus på å sikre rett kvalitet på leveransen og lave logistikkostnader, håper de i fellesskap å skape lønnsomhet i flere flisbaserte nærvarmeanlegg.  – Dersom det etableres flere anlegg, åpner det for økt volum og en profesjonalisering av flisproduksjonen, sier skogsentreprenør Olav Kolås i selskapet Op Skog AS.

Dagens flissentral på Stend ble bygget i 2014 og er i høst solgt til BKK av tidligere eier, Ryfylke Bioenergi. Det gjenstår 18 år av leveringsavtalen med Hordaland Fylkeskommune som er eier av Stend Vidaregåande skule.

Vurderer også bioenergi i stort energiprosjekt i Loddefjord
Lokale Energiløsninger i BKK realiserer større, lokale energiløsninger. Virksomheten er også rettet mot delingsløsninger der større områder samarbeider energi. Blant annet eier og drifter BKK den termiske varmeløsningen for 1 000 leiligheter i Loddefjord. Dette har dannet utgangspunkt for en større konseptstudie med midler fra Enova. Her er målet å realisere en større samspillsløsning for både borettslag, lokale skoler og det store kjøpesenteret med badeland og ishall.
 – Vi gleder oss stort til å se beslutningsgrunnlaget for alle disse byggene som ligger ganske tett. Det hadde vært strålende om en bioenergiløsning kan vise seg å være veien til målet, sier Jordal.