Kombinasjonen land- og sjøtransport har vært positiv for Statnett Transport i 2016, og vil fortsatt være det flere år fremover. (Foto: Statnett Transport)

Kombinasjonen land/sjøtransport har gått på skinner gjennom hele 2016. I transportmarkedet til sjøs er situasjonen preget av sterkt redusert aktivitet i olje- og gassnæringen.

Det er adm.direktør Geir Sando i Statnett Transport som forteller dette. Generelt sett legger selskapet bak seg et år på det jevne, og utsiktene for de nærmeste årene fremover virker positive. Dette skyldes i hovedsak et høyt aktivitetsnivå i den landbaserte energinæringen.

I kombinasjonen M/S Elektron II og storopphengt landtransport har vi hatt 12 oppdrag i 2016, forteller Sando. – For 2016 har vi allerede registrert 20 tilsvarende oppdrag. Med et rekordhøyt investeringsnivå i den elektriske infrastrukturen som strekker seg et godt stykke inn på 2020-tallet ser vi lyst på den nære fremtid. Hovedtyngden av det som tilfaller oss er det Statnett som står for.

For tiden er M/S Elektron i oppdrag for Statnett med inspeksjon av sjøkabelanlegg langs norskekysten. Startpunktet var i slutten av november og vil nok strekke seg ti til tolv dager inn i det nye året. I jule- og nyttårshelgen ligger skipet til kai i Tromsø.

Gjennom året har M/S Elektron hatt en del spredte oppdrag. Blant annet har skipet vært base for inspeksjon av vindmølleparker i Tyskebukta i mai og deler av juni, fortsetter Sando. Selv om det økonomisk sett går greit rundt har vi kapasitet til å påta oss mer. Blant annet ser vi for oss et større potensial i fornybarmarkedet.