Elnett Energi og TrønderEnergi Elektro går sammen om å bygge et nytt entreprenørselskap med nasjonal styrke i Midt-Norge. (Foto: TrønderEnergi)

Modernisering, ny teknologi og klimapolitikk fører til at flere samfunnsområder elektrifiseres. Markedet for å bygge, utvikle og vedlikeholde samfunnets energi- og elektroinfrastruktur vokser. Samtidig blir det færre og større tilbydere i dette markedet, konkurransen hardner til.

Kilde: TrønderEnergi

Ved å fusjonere tar Elnett Energi AS og TrønderEnergi Elektro grep for styrke posisjonen sin inn mot dette voksende markedet. Det fusjonerte selskapet vil være eneste større energi- og elektroentreprenør i Norge med hovedkontor i Midt-Norge, og blir et viktig bidrag for å bygge grønn kompetanse, sysselsetting og verdiskaping med utgangspunkt i denne regionen.

– Vi skal bygge en nasjonal energientreprenør med hovedbase i Midt-Norge. Fusjonen av de sterke Elnett Energi- og TrønderEnergi Elektro-miljøene setter oss i posisjon til å kunne få dette til, sier Tore Sæthersmoen, styreleder i Elnett Energi AS og Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi. 

Energi- og elektroentreprenørene i Norge arbeider med sentrale komponenter innen samfunnets elektroinfrastruktur som trafo- og kraftstasjoner, vei- og områdebelysning, landstrømanlegg og andre systemløsninger for industri og næring. Dette er et marked som regionalt er på mange hundre millioner kroner årlig, og nasjonalt i milliardklassen.

Begge selskapene har en unik kompetanse innenfor sine markedsområder. Elnett Energi AS har etablert en solid posisjon i markedet for montasje av trafostasjoner i sentral- og regionalnettet, mens TrønderEnergi Elektro er regionens beste leverandør innenfor veilys og områdebelysning.

– Det nye selskapet skal utvikle dette videre og vil få en størrelse, kompetanse og leveringsevne som gir oss en sterk konkurransekraft. Den konkurransekrafta skal vi bruke til å skape flere arbeidsplasser og gjøre enda bedre forretning, sier Alf Egil Husby, som skal lede det nye selskapet.

Selskapet, som foreløpig er uten navn, får i utgangspunktet 70 ansatte, hvorav 28 kommer fra TrønderEnergi Elektro.