Fra avtalesigneringen i går. Fra v. Nils Kristian Nakstad, adm.dir Enova, Tore Holm, styreleder Enova, olje- og energiminister Tord Lien og ekspedisjonssjef i OED Andreas Eriksen (foto: EBM/OED).

Olje- og energidepartementet og Enova undertegnet i går en ny 4-årsavtale om forvaltningen av Energifondet for perioden 2017-2020. Den nye avtalen trer i kraft fra 1.januar 2017 og erstatter dagens avtale som løper ut ved nyttår.

Kilde: OED

Enova skal i den nye avtalen fokusere mer av sin innsats mot løsninger for lavutslippssamfunnet. Foretaket får ett formål og tre delmål som i stor grad er rettet inn mot klima og teknologiutvikling.

– Enova vil fortsatt ha faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte. Denne arbeidsformen har tillit i industri og næringsliv og er avgjørende for å oppnå gode resultater, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Reduserte klimagassutslipp

Enovas og Energifondets formål skal være å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp. De tre delmålene vil være å fremme:

  1. Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030.
  2. Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet.
  3. Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Innovative løsninger

Enovasjef Nils Kristian Nakstad er fornøyd med den nye 4-årsavtalen med OED.

– Vår tids store utfordring er den globale oppvarmingen. Det blir viktigere enn noensinne å fokusere innsatsen mot innovative løsninger som bidrar til reduserte utslipp av klimagasser samtidig som de gir verdiskaping i samfunnet, sier Nakstad.