I mangel av en nasjonal plan og felles teknisk standard går utbyggingen av landstrøm tregt, hevdes det fra flere hold i relevante fagmiljøer. (Illustrasjonsfoto: Schneider Electric)

Grønnere havner er langt viktigere for miljøet enn flere elbiler. I mangel av en nasjonal plan går landstrømsutbyggingen tregt og uten felles teknisk standard.

Kilde: Schneider Electric

– Politikerne må på banen og sørge for at alle drar i samme retning. Hvis ikke kan resultatet bli en landstrømsutbygging ute av kontroll og løsninger som ikke er gode for noen, advarer energispesialist.

Grønn skipstrafikk gir store utslippskutt

I kampen mot klimaendringene har forelskelsen i el-bilen hindret mange i å se andre alternativer, som en grønnere skipstrafikk. Mer miljøvennlige havner vil ha enorme miljøeffekter, viser tall fra Schneider Electric.

Utslipp fra båter og skip fører til 60 000 dødsfall i året, viser en rapport selskapet har utarbeidet om landstrømsteknologi. Skip med tre eller flere havnebesøk årlig kan kutte utslippet med 70 prosent, hvis de går over til landstrøm. Derimot er kostnadene ved el-bilordningen høyere enn noen beregnelig gevinst, påpeker professor Einar Lie i Aftenposten 18. september.

– Hvorfor skal vi tredoble bomavgiften på biler samtidig som vi tillater gigantutslipp fra skip i norske havner? Jeg mener at vi har begynt i feil ende. Norge trenger et felles løft, et helhetlig landstrømsløft med felles standarder, heller enn dagens museskritt. Deretter trenger vi noen som sørger for at disse standardene blir fulgt. Uten løsninger for strømtilkobling som passer alle, vil vi aldri få utnyttet teknologiens fulle potensiale og gå glipp av store miljøgevinster, sier Dagfinn Ringås, administrerende direktør i Schneider Electric. Selskapet driver internasjonalt innen energieffektivisering og automatisering.

Lider av politisk underskudd

Norge er tidligere plassert på jumboplass i å tilrettelegge for landstrøm, av sivilingeniør Ragnar Gjørven. Daniel Ragu, avtroppende president i den Internasjonale Elektrotekniske Kommisjonen og landstrømsekspert i Schneider Electric, stiller seg spørrende til hvorfor Norge ikke gjør det bedre på landstrøm.

– Dere har alt som trengs for å være en foregangsnasjon. Med ren energi, skyhøy kompetanse og rett teknologi har alle muligheter vært åpne. Det eneste jeg kan se som har manglet er vilje og evne til å prioritere, sier Ragu.

Mangel på politisk oppmerksomhet blir trukket fram som en av grunnene til at vi er i ferd med å bli akterutseilt i utbyggingen av landstrøm i norske havner.

– I vår fireårsplattform er målet at havna skal være utslippsfri og få på plass landstrømanlegg, sa byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Geir Lippestad (Ap), til NRK i januar i år. I september takket han nei til å være tidlig ute da Byrådet i Oslo besluttet å ikke bygge ut landstrøm i Oslo Havn. Lippestad begrunner dette i mangel på felles standarder internasjonalt, en standard som har vært på plass i over to år.

– Felles tekniske standarder for tilkobling av skip til landstrøm ble vedtatt i mai 2014. Dette vet jeg godt, siden arbeidet ble ledet av min kollega Daniel Radu. Dette var et viktig steg på veien mot en grønn skipsfart. Jeg må ærlig innrømme at jeg er skuffet over hvor sakte det har gått i ettertid, forteller Ringås.

Standardene Ringås viser til krever felles løsninger for å sikre at skipene og havnenes strømkoblinger er kompatible, tillegg til å stille høye sikkerhetskrav. Standardene, IEC 80005-1 & 3 og IEC 62613-1&2, er ment for å sikre godt samarbeid mellom shipping industrien og havnene, i tillegg til å legge til rette for at så mange skip og havner som mulig bruker standardisert landstrøm.