Jeg må tilstå at jeg er glad for at det ikke blir kraftutbygging i Rullestadvassdraget, sier Oddvar Skrei i Naturvernforbundet i Hordaland. (Foto: Naturvernforbundet)

Hvis du noen gang har vært i Rullestadjuvet, glemmer du det aldri. Nå er det reddet fra kraftutbygging, etter iherdig innsats fra Naturvernforbundet og Turistforeningen.

Kilde: Naturvernforbundet

– Jeg må tilstå at jeg er veldig glad over dette vedtaket, sier Oddvar Skre i Naturvernforbundet i Hordaland.I mange år har han arbeidet for å hindre utbygging. Fredag kom meldingen han hadde ventet på. Olje- og energidepartementet avslo Rullestad og Skromme Energis søknad om å bygge kraftverk i Rullestadjuvet og Dalelva.

Mosegrodd og rik
Rullestadvassdraget ligger i Etne kommune i Hordaland. Dalelva faller ned i et trolsk juv i skummende kast ned mot Rullastadvatnet. Det er smalt og dramatisk, med gamle trær og mosegrodde bergsider. Her kan du følge den gamle Postvegen fra 1800-tallet, som snor seg langs elva. Dalelva har et rikt mangfold av arter, med hjort og villrein, fisk og andre bunndyr. Nesten 90 ulike fugleslag er funnet i området, og flere av dem er truet.

Viktig natur vernet
– Det er ingen vassdragssak jeg har engasjert meg så sterkt i som denne, sier Skre.

Naturvernforbundet har jobbet i nært samarbeid med Haugesund Turistforening og lokale naturvernere. Det er et samarbeid som har reddet viktig natur.

– Vi har nå greid å verne både Langfossen, Mosneselva, Etneelva og Dalelva/Sagelva, som alle ligger i Åkrafjord-området og kommer til å bli viktige turistmål. Dette vil vise at i mange tilfelle representerer vannet langt større verdier dersom det får renne fritt enn om det blir lagt i rør, sier Skre.

Rullestad og Skromme Energi fikk imidlertid konsesjon til bygging av Skromme kraftverk, Kvernhuselva kraftverk og Bordalen kraftverk med tilhørende elektriske anlegg i Etne kommune.

Langvarig kamp
Det har lenge vært planer om å bygge ut dette vassdraget. For 20 år siden ville man føre både Rullestadvassdraget og deler av Etnevassdraget over til Sauda. Den gangen var det stor motstand, og det var med og gjorde at Langfossen og Etnevassdraget ble vernet.

Rullestadvassdraget kom derimot ikke med i verneplanen, men ble regnet som verneverdig. Det hindret imidlertid ikke at Rullestad og Skromme Energi søkte om konsesjon til å bygge ut hele vassdraget, med en produksjon på 147 GWh.

Stor verdi
– Naturvernforbundet mener at Rullestadvassdraget har stor verdi, både naturfaglig og samfunnsøkonomisk. Det vil kunne gi grunnlag for naturbasert turisme og kan bli en like stor turistattraksjon som Langfossen i Åkrafjorden, der 10 000 turister årlig stopper for å se på fossen, forteller Oddvar Skre.

Naturvernforbundet, Haugesund Turistforening, Naturvernforbundet i Hordaland og Bergen Turlag har kommet med fyldige høringsuttalelser i saken.  De har hatt møter med de politiske partiene i Etne for å påvirke prosessen. Både rådmannen i Etne, fylkesrådmannen og kultur- og næringsutvalget i Hordaland fylke gikk inn for vern av Rullestadvassdraget. Kommunestyret på sin side gikk inn for full utbygging.

Vassdragssamlinger
Naturvernforbundet har hatt to samlinger der vern av Rullestadvassdraget med har stått på dagsordenen; i Bergen i 2012 og ved Åkrafjorden i 2009. Slike samlinger er av avgjørende betyning i arbeidet med å få norsk evaddrag vernet.