Knut Johansen, CEO i eSmart Systems og Hege Skryseth, President i Kongsberg Digital og CDO i Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Digital investerer 100 MNOK i norske eSmart Systems og får en eierandel på 34 prosent. Selskapene inngår utvidet samarbeid om digital utvikling og tjenestetilbud til norske og internasjonale kraftkunder innen avansert analyse og maskinlæring. Alliansen skaper en sterk norsk industriell aktør med internasjonal slagkraft.

Av: Henriette Forsetlund

eSmart Systems er en løsningsleverandør av digitale tjenester og et ledende miljø innenfor avansert analyse, maskinlæring og «Internet of Things». Selskapet er en innovativ driver i kraftbransjen og leverer digitale løsninger bygget på Microsofts skyløsning «Azure».

Selskapet hadde i 2015 en omsetning på NOK 40 millioner og siden etableringen i 2013 har flere kraftselskaper tatt i bruk deres digitale tjenester for å optimalisere drift og ytelse.

– Kraftbransjen står overfor betydelige endringer fremover med omfattende digitalisering. Installasjonen av smarte målere vil gi et helt annet data tilfang og mulighet for styring og avanserte analyser. eSmart Systems har på få år bygget opp en teknologisk plattform og en sterk posisjon for digitalisering av kraftbransjen. Selskapet har ledende spisskompetanse innen avansert analyse og maskinlæring som passer svært godt til Kongsberg Digitals kompetanse innen dette feltet, samt vår industrielle erfaring og globale posisjoner. Med dette samarbeidet etablerer vi en sterk norsk allianse med betydelige internasjonale ambisjoner, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital.

– Selskapet får stor anerkjennelse av Microsoft internasjonalt, både for løsningen de har bygget og den teknologiske spisskompetansen de besitter. I samarbeid med Kongsberg Digital er teknologien og kompetansen også aktuell for andre industriområder. Vi samarbeider allerede i dag på prosjekter og ser at vi utfyller hverandre godt, sier Skryseth.

Samarbeidet posisjonerer Kongsberg Digital og eSmart Systems som en ledende leverandør i det voksende markedet for digitale løsninger og innen fornybar energi.

– Vår målsetting har siden oppstarten i 2013 vært å skape en norsk aktør med internasjonal slagkraft. Det er med stor begeistring og maksimal motivasjon vi går inn i dette tette samarbeidet med Kongsberg Digital. Kongsberg Gruppen representerer det ypperste av norskutviklet teknologi og har et imponerende internasjonalt fotfeste. Dette setter fart på våre ambisjoner om å bli en verdensledende leverandør av digital intelligens til energisektoren, sier Knut H. H. Johansen, gründer og administrerende direktør i eSmart Systems.

– Gjennom dette samarbeidet vil helt nye banebrytende digitale løsninger med fokus på tingenes internett, smarte data og kunstig intelligens kombineres med mange tiår med teknologiutvikling og internasjonal industriell erfaring. Denne kombinasjonen vil skape betydelig merverdier for både Kongsberg Digital og eSmart Systems, sier Johansen.