Statkraft har gjort mange friske satsinger internasjonalt, her illustrer med Knapsack gasskraftverk i Tyskland. Nå ønsker Høyre en vurdering av det statlige eierskapet i den norske kraftgiganten. (Foto: Statkraft)

På bakgrunn av de utfordringer og muligheter Statkraft står overfor, spesielt internasjonalt, virker det fornuftig å gjøre endringer i eierskapmodellen.

Det er Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre, som sier dette. Han har ved flere anledninger den senere tiden markert seg med synspunkter knyttet til det statlige eierskapet i Statkraft. På et møte i Water Valley-nettverket tidligere denne uken begrunnet han hvorfor.

Det fremgikk tydelig at den profilerte Høyre-politikeren ikke er tilhenger av å hel- eller delprivatisere Statkraft i sin nåværende form. Han mener det er fornuftig med en diskusjon knyttet til selskapets suverene rolle i det norske fornybarmarkedet og den videre utviklingen som en ledende internasjonal aktør, spesielt innen vannkraft.

Astrup henviste blant annet til tap på avskrivninger av gasskraftverk i Tyskland, med rekyleffekt på økonomien i den norske delen av virksomheten. Han mener det er betydelig mer risiko knyttet til internasjonal vekst, og understreker at dette i for liten grad er tatt hensyn til i den nåværende eierstrukturen.

Nikolai Astrup har ingen ferdig utviklet eierskapskultur å henvise til, men mener at det er viktig å beskytte verdiskapningen i den norske delen av Statkraft mot mer risikobetonte satsinger internasjonalt. Dette ser han for seg kan skje i eiermessig samarbeid med andre ressurssterke internasjonale aktører, blant annet innen fornybar energi og finans.

Statkraft har gode forutsetninger for å lykkes internasjonalt. Både teknologisk og på andre måter ligger det godt til rette for å videreutvikle posisjonen som en ledende fornybaraktør i Europa til tilsvarende globalt, legger Astrup til.