Det var stor interesse på Nettkonferansen for det spesielle konseptet som Eilert Henriksen la frem om Norgesnett AS. (Foto: Stein Arne Bakken)

Nettselskapene står overfor store utfordringer. Ikke minst må forberede seg på å ta i bruk IKT i et betydelig omfang. Myndighetene krever rendyrket monopolvirksomhet, nettet skal driftes mer effektivt og det gis klare føringer om større enheter.

Forandringens vind vil blåse over nettvirksomheten. Det budskapet kom klart frem for de om lag 200 deltakerne på Nettkonferansen 2016 som Energi Norge arrangerte i Trondheim denne uken.

–Det er mye å vinne på mer effektiv nettdrift, understreket vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

NVE-sjefen slo an tonen allerede på den første dagen. Han var tydeligere enn noen gang på at NVE vil bruke sin verktøykasse for å få endret strukturen i nettvirksomheten til større og mer robuste enheter. Kursen er staket ut etter at regjeringen og Stortinget i hovedsak har fulgt opp Reiten-utvalgets tilrådinger.

–EU setter dagsorden, påpekte Sanderud, og viste til kommisjonens fremlegg i den såkalte Vinterpakken om omfattende endringer av regelverket innenfor kraftsektoren i EU-området. Det gjelder ikke minst krav til at DSOene (nettselskapene) skal være nøytrale. I Norge blir det gjennomført et funksjonelt og selskapsmessig skille som skal sikre slik nøytralitet.

Einar Westre, direktør for nett og marked i Energi Norge, tok blant annet for seg investeringsutfordringene. – Skal vi investere i et fremtidig nett det kanskje ikke blir behov for i fremtiden, spurte han, og viste til trendene om desentralisert produksjon av sol- og vindkraft og plusskunder.

Divisjonssjef Petter Anton Sandøy i BKK Nett tok for seg faktorer som vil kunne forme fremtidens nettselskap. Innlegget handlet mye om IKT, og det inneholdt nok av utfordringer til å kunne frata nattesøvnen for mange nettsjefer, ikke minst i mindre selskaper.

Norgesnett AS har ambisiøse mål om å kunne vokse som et nasjonalt nettselskap, og adm. direktør Eilert Henriksen påpekte at det skal være var mulig også med geografisk spredte forsyningsområder og ansatte.

Gjennom ulike tema og innlegg klarte Nettkonferansen i stor grad å få frem de ulike utfordringene nettselskapene vil stå overfor i en nær fremtid. Det var tydelig at deltakerne satte pris på å få satt tankene i sving og få løftet blikket ut over jobbhverdagen.

Nettkonferansen ble for øvrig avsluttet onsdag med et høyst inspirerende og morsomt foredrag av Ingebrigt Steen Jensen med tittelen: Hva kan vi lære av de beste? Ikke uventet trakk fotballentusiasten frem Nils Arne Eggen og hans budskap om betydningen av å skape bedriftskultur og samhandling, om å spille hverandre gode.