Det er med bærekraftig teknologi fremtiden bygges, ikke med politiske pålegg og direktiver. (Illustrasjonsfoto: eSmart Systems)

Det er ikke politiske pålegg, men teknologi som driver verden fremover.

Dette er en realitet som kan dokumenteres med mange solide eksempler. Mens menneskeskapt avfall for få år siden var et stort problem, er stadig større volumer blitt til en verdifull ressurs. Gjenvinningsgraden av det vi ikke har brukt for lenger er på bratt oppadstigende kurve. Drivkraften er utvikling av teknologier med økonomisk bærekraft.

Det er ingen grunn til å tro at verden når ambisiøse klimamål med forankring i politiske direktiver. Det er et kreativt og lønnsomhetsorientert næringsliv som skaper resultatene. Solenergi er en viktig veiviser. Her utvikles det fortløpende teknologiske gevinster med lønnsom industriutvikling som virkelig monner.

I vårt eget land har vi et robust ressursgrunnlag å bygge fremtiden på. Med det grønne skiftet i siktet er det bare fantasien som setter grenser for hva det er mulig å få til. I disse dager har den fremoverlente  nyskaperen eSmart Systems i Halden funnet sammen med teknologilokomotivet Kongsberg-gruppen (Kongsberg Digital). Det er et  fellesskap som det er grunn til å vente seg mye av.

Statnett presenterer seg under verdibegrepet «Fremtiden er elektrisk». Den digitale dimensjonen hører også til. De som fortsatt påstår at den pågående AMS-utrullingen kun er en unødvendig utgift har forstått lite. Den er markeringspunktet til et paradigmeskifte i vår elektriske infrastruktur.