Norske strømforbrukere er godt fornøyd med sin strømleverandør, og kundetilfredsheten i strømbransjen ligger på et historisk høyt nivå.

Tilfredsheten med strømleverandørene ligger på et historisk høyt nivå, og har passert både bank og forsikring. Det viser en ny undersøkelse fra EPSI Norge.

Kilde: Energi Norge

EPSI har i høst gjennomført over 3000 dybdeintervjuer der strømkunder rundt om i Norge har fått mulighet til å sette karakterer på sine strømleverandører. Resultatet er oppløftende: Indeksen for privatmarkedet har økt fra 65 poeng i 2010 til 73 poeng inneværende år.

– Kort fortalt viser studien at det er relativt enkelt å være strømkunde, og at kundeforholdet stort sett er problemfritt. Dette i kombinasjon med en relativ lav strømpris bidrar til en fortsatt positiv utvikling for bransjen, sier Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Norge.

Bedre utvalg av avtaler

Sammenlignet med tilsvarende studie i fjor, tyder tilbakemeldingene på at utvalget av strømavtaler er blitt bedre og/eller tydeligere, og at de strømavtalene i større grad passer kundenes behov. Kundeservicen oppleves fortsatt som meget god, og strømkundene føler at de i større grad enn før holdes informert om ting som påvirker kundeforholdet, skriver EPSI i rapporten.

Undersøkelsen viser også at strømleverandørene anses som pålitelige selskaper. Kun seks prosent av kundene oppgir at de har klaget i løpet av det siste året.

– Utviklingen er gledelig. Alt tyder på at strømleverandørene har styrket både kundeservice og informasjon. Innføring av felles strøm- og nettfaktura og smarte strømmålere gjør hverdagen enklere og tryggere for kundene. Tall fra NVE viser samtidig høy mobilitet og velfungerende konkurranse i markedet, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Gudbrandsdal og LOS på topp

I privatsegmentet er det kundene til Gudbrandsdal Energi som er de mest tilfredse og lojale, mens LOS Energy topper listen for bedriftsmarkedet. Privatkundene er generelt langt mer tilfredse enn bedriftskundene, men også i sistnevnte gruppe er utviklingen positiv.

Tilsvarende kundeundersøkelser er også gjennomført i Sverige, Finland og Danmark. Resultatene viser at de svenske forbrukerne er minst tilfredse med sine strømleverandører, mens det er finnene som er de mest tilfredse.