Kreftene som motarbeider flere strømkabelforbindelser, her illustrert med legging av Skagerak 4-kabelen til Danmark, oppfører seg som bortskjemte egoister. (Foto: Statnett)

Det er bare de største egoistene blant oss som ikke vil ha flere strømkabelforbindelser med utlandet.

Fra flere hold protesteres det mot flere strømkabelforbindelser med utlandet. Argumentasjonen følger stort sett det samme sporet. Strømprisene for folk flest vil fyke til himmels og det kan ende med død og fordervelse for kraftkrevende industri. Motstanderne oppfører seg som bortskjemte egoister.

I motsetning til mange andre land er vi velsignet med rikelig tilgang på fornybare energiressurser. Gjennom mange år har vi nytt godt av lave strømpriser. Med strømkablene gir vi et positivt bidrag til klimakampen i Europa. Om det innebærer at vi må betale mer for strømmen sier mange av oss, i solidaritetens navn, et høyt og tydelig ja til.

Om vi med kløkt legger forholdene til rette for det, vil det godt og vel være liv laga for kraftkrevende industri så langt fantasien strekker. Fortsatt er det slik at vi har full råderett over de fornybare energiressursene, og kan ta grep som sikrer konkurransedyktige strømvilkår, det være seg til industri eller andre verdiskapende formål.

Å tro at vi kommer til å tømme vannmagasinene med å pøse ut strøm til utlandet er grunnløst. Det vi primært kommer til å gjøre er å tre støttende til når vinden stilner ute i Europa. Da vil våre fornybare energiressurser, ikke minst vannkraften, være gull verdt. Samtidig er det godt å vite at dette også skjer til klimaets beste og solidaritetens navn.