Dette innlegget er et tilsvar på fredagskommentaren i denne nettavisen 25. november, relatert til langvarige strømbrudd som følge av tungt snøfall i Vestfold, Telemark og Agder-fylkene den første helgen i november. (Foto: Agder Energi Nett)

Vi viser til fredagskommentaren 25. november hvor temaet er kundeinformasjon ved strømbrudd.

Av: Administrerende direktør Svein Are Folgerø, Agder Energi Nett

Uværet den første helgen i november førte til mange feil på samme linjer flere steder på Sørlandet, hovedsaklig i Aust-Agder. Tung snø og sterk vind førte til store ødeleggelser i form av brekte stolper og traverser, ødelagte transformatorer og trær over linjene, som er tidkrevende feil å rette.

På det meste var 10 000 kunder uten strøm, og det førte naturlig nok til stor pågang til kundesenteret vårt. Selv om kundesenteret ble oppbemannet ble det dessverre til tider lang ventetid på feilmeldingstelefonen vår.

Internettsiden aenett.no, Facebook-siden til Agder Energi Nett og SMS ble aktivt benyttet for å informere kundene om status og situasjonen i strømforsyningen. En periode falt mobilnettet ut i store deler av områdene som var uten strøm, og SMS-varslene som ble sendt da kom ikke frem til kundene. 

Vi har stor forståelse for at kundene har behov for informasjon ved strømbrudd og vi ser at dette er et klart forbedringsområde for oss. Vi har allerede satt i verk tiltak for å sikre større tilgang på personell for å håndtere kundehenvendelser på en bedre måte ved fremtidige større strømbrudd.