Seniorrådgiver Jan Hanstveit (t.h.) i BKK Elsikkerhet blir jevnlig kontaktet av politiet for å bistå i brannetterforskning når det er mistanke om elektrisk brannårsak. Her sammen med kriminaltekniker fra Vest Politidistrikt. (Foto: BKK)

Det er mange som kjøper elektriske leker og andre produkter i julegave. Noen av disse krever høy effekt, og da er det viktig at du lader disse på riktig måte. Feil bruk av ladere kan føre til brann.

Kilde: BKK

Desember er høyrisikomåned for husbranner, og flere og flere av disse skyldes feil bruk av batteriladere. Dette viser en statistikk som BKK Elsikkerhet har utarbeidet på bakgrunn av alle branner de har bistått politiet med fra 2008 – 2016.

– Vi ser en klar økende tendens til branner i moderne batterier (lithium batterier) spesielt under lading, men også under bruk. Vi ser også en økning i antall ladere som brenner, men da spesielt mobilladere, forteller seniorrådgiver Jan Hanstveit i BKK Elsikkerhet. Han ber de voksne følge med når barn skal lade elektriske leker og mobiler, og ikke la dette foregå på barnerommet uten tilsyn.

– Det er viktig å lade på et egnet sted. Ikke i sengen eller om natten, men gjerne på et betonggulv der risikoen for brannspredning er lav.

Jan Hanstveit ser også en tendens til branner ved bruk av «multifunksjonsladere», og det finnes mange ulike varianter på markedet som skal kunne lade «alle» typer batterier med ulik oppbygging, størrelse, antall celler osv.

– Slike ladere bør bare benyttes av personer som har tilstrekkelig kunnskap om dette, typisk hobby/modell entusiaster. Bruksanvisningen til en slik lader er ofte svært omfattende, og det er ikke uten grunn, sier Jan Hanstveit.

Tips ved kjøp:
•Produktene skal være CE-merket og ha bruksanvisning der alt som har med sikkerhet å gjøre skal være på norsk eller nordisk språk.
•Vær bevisst ved kjøp av ladere. Det finnes mye man kan bestille på nettet som er billig, men ikke er CE-merket og eller produsert etter gjeldende normer.
•Kjøp kun originale batterier og ladere dersom man trenger noe ekstra. Billige uoriginale batterier kan inneholde «forurensninger» som kan føre til kortslutning og brann. Billige uoriginale ladere kan bli unormalt varme og føre til brann, eller de kan forårsake feil ved oppladingen som kan skade batteriene.

Tips ved bruk:
•Det er viktig å lese hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk.
•Bruk kun medfølgende/tilhørende original-lader.
•Ikke lad slike apparater om natten eller når man er borte fra huset.
•Noen leker/produkter benytter ladere med samme type plugg/kontakt uten at de kan brukes om hverandre. Typisk enkelte hodelykter etc. Vi anbefaler derfor at laderen merkes tydelig med hvilke produkt den tilhører før den tas i bruk for å unngå forveksling. (Gjerne Dymo-tape e.l.).

Litt om Lithium batterier
•Lithium batterier er spesielt utsatt for brann dersom de blir skadet, eksempelvis ved å falle i gulvet.
•Slike batterier har svært høy energitetthet, og trenger ikke tilførsel av oksygen for å brenne. En brann i et slikt batteri utløser stor energi/varme og er nesten umulig å slukke.
•De fleste lithium batterier i dag har intern overvåkning av hver enkelt celle og den originale laderen tar hensyn til dette under ladeforløpet. Oppstår det en feil i en celle kobler denne laderen ut. Multifunksjonsladere har også mulighet til dette, men det sier seg selv at her er det mange feller å gå i.