Rejlers Embriq skal levere IT-drift til 47 energiselskap over hele landet. Verdien er anslått til i størrelsesorden 100 MNOK. (Illustrasjonsfoto: Rejlers Embriq)

Nettalliansen har inngått en avtale med Rejlers Embriq om leveranse av tjenester innen IT-drift. Avtalen omfatter helhetlige IT-driftstjenester til mer enn 47 energiselskap over hele Norge og inkluderer implementering, drift og vedlikehold av infrastruktur, sluttbrukerutstyr og standard kontorstøtteapplikasjoner.

Kilde: Rejlers Embriq

Rejlers Embriq får gjennom avtalen ansvar for etablering og helhetlig drift, samt ansvar for integrasjonsstøtte av fremtidige fagapplikasjoner som blir del av Nettalliansens digitaliseringsprosess. 

IT-tjenester fra Rejlers Embriq viktig del av digitaliseringsprosess Nettalliansen er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid for små og mellomstore nettselskap som ivaretar eiernes interesser gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester. IT-tjenestene som Embriq nå skal levere er et viktig bidrag til å understøtte eierselskapenes digitaliseringsprosess. Fra tidligere har Nettalliansen og Rejlers Embriq samarbeid om leveranse og drift av nye smarte strømmålere (AMS) til over 180.000 hjem over hele Norge.

Helhetlig perspektiv på tjenester  – Rejlers Embriq har god forståelse for bransjens behov og innfrir på pris og tjenestekvalitet som er viktig for oss, sier Torgeir Brovold, Adm. dir. i Nettalliansen og føyer til: Rejlers Embriq ligger langt fremme på digitalisering og fremstår som den mest kostnadseffektive samarbeidspartneren for Nettalliansen, avslutter Brovold.

Smart samarbeid  – Vi gleder oss til å styrke Nettalliansens konkurransekraft ytterligere sier Renè Eriksen, Direktør Operations i Rejlers Embriq. – IT blir et svært viktig virkemiddel for å nå de målsetninger og utfordringer bransjen står ovenfor. Nettalliansen står for et smart samarbeide innad i kraftbransjen, og våre tjenester gjør moderne og effektive løsninger tilgjengelig for Nettalliansen. Dette medfører betydelige synergier som kommer alle eierne til gode, uavhengig av størrelse og geografi sier Eriksen.

 Vi i Rejlers Embriq gleder oss over at samarbeidet med Nettalliansen utvides. Gjennom vår kompetanse innen kraftsektoren, betydelige markedsandel og tunge IT kompetanse vil vi sammen med Nettalliansen realisere et betydelig potensiale. Vi ser frem til å bidra gjennom fleksible IT-tjenester, smarte valg og strategisk bruk av IT i årene som kommer, sier Thomas Pettersen, Adm. dir. i Rejlers Embriq. 

Om avtalen Avtalen har varighet inkludert opsjoner på totalt 5 år, med verdi i størrelsesorden 100MNOK i perioden. Tjenestene er under etablering og de første nettselskapene er over på ny plattform allerede ved årsskiftet.  

 Nettalliansen AS: Nettalliansen er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore nettselskap. Nettalliansen skal ivareta eiernes interesser gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester som bidrar til å øke handlingsrommet til det lokale nettselskapet. Nettalliansen er i sterk vekst og har for tiden 47 selskap på eiersiden, med til sammen 268.000 nettkunder. Nettalliansen skal sikre økt kostnadseffektivitet for sine eiere, og skalafordeler, samhandling og innovasjon er fokusområder. Dette skal være eiernes viktigste redskap for økt konkurransekraft, utvikling av nye forretningsområder samt å nyttiggjøre kompetansen hos eierne gjennom lønnsom samordning av ressurser. 

Om Embriq: Rejlers Embriq inngår i Rejlers – konsernet og er et forretningsområde med 160 ansatte og en årlig omsetning på nærmere 400 millioner kroner. Rejlers Embriq bidrar til forretningsmessig gevinst gjennom digitalisering av fysisk infrastruktur, smarte valg og strategisk bruk av IT. Vi designer, utvikler og forvalter IT-løsninger og har betydelig nordisk fokus og forankring gjennom tilstedeværelse i Oslo, Halden, Drammen, Göteborg, Stockholm og Motala. Konsernet Rejlers er et av Nordens største tekniske selskaper og har ca 2100 eksperter som arbeider med prosjekter innen telekom, samferdsel, elkraft, elektro og energi. Konsernet finnes i dag på over 80 steder i Norge, Sverige og Finland. Rejlers omsatte i 2015 for 1,9 milliarder kroner og B – aksjen er notert på Nasdaq Stockholm.