trafostasjon
Illustrasjonsbildet er fra en tilfeldig trafostasjon og har ingenting med innholdet i artikkelen å gjøre. Foto BKK

En viktig milepæl er nådd. 300 (420) kV forbindelsen fra Lindås transformatorstasjon på Mongstad til Kollsnes i konsesjonsområdet til BKK er nå spenningsatt.

Kilde: BKK

– Dette betyr at strømforsyningen til viktige industrikunder på Mongstad og Kollsnes er betydelig forbedret, sier Thor André Berg, adm. direktør i BKK Nett.

Med dette er den aller viktigste milepælen i prosjektet nådd etter 2,5 års byggetid. Prosjektet er ferdigstilt et halvt år før opprinnelig plan og innenfor vedtatte økonomiske rammer.

300 kV forbindelsen, bygget og klargjort for fremtidig drift på 420 kV, er første byggetrinn av ny innføring til Bergensregionen (Ytre ring). Bergensregionen og viktige industrikunder på Mongstad og Kollsnes har dermed fått en sikrere strømforsyning enn tidligere. Neste byggetrinn er videreføring av ledningen fra Mongstad til Modalen.

Det er bygget tre luftledningsseksjoner i henholdsvis kommunene Øygarden, over Radøy og i Lindås. Samlet lengde er 12 km. Videre er det lagt sjøkabler over Hjeltefjorden og Lurefjorden med samlet trasélengde på 31 km. Dette er verdens lengste og dypeste 420 kV PEX sjøkabel!

På Mongstad er det bygget en ny Lindås transformatorstasjon, og det er etablert en ny 132 kV luftledning fra Lindås til eksisterende transformatorstasjon på Mongstad. Total kostnad for hele prosjektet er i overkant av 1,3 milliarder kroner.

Ferdig 6 måneder før opprinnelig plan
Opprinnelig fremdriftsplan tilsa at anleggene skulle tas i bruk sommeren 2017. Tidligere levering av sjøkabelanleggene enn planlagt medførte mulighet til å framskynde ferdigstillelsen av hele prosjektet. Det har vært jobbet godt og intensivt med dette. Når anleggene er satt i drift i desember 2016, er det i henhold til revidert fremdriftsplan.