Solceller blir stadig renere i produksjon. Foto: BW Solar

Seinest i 2018 har solcelleindustrien ”nedbetalt” all gammel ”CO2-gjeld”, viser en ny, stor studie. Det er godt nytt for den raskt voksende energisektoren.

Forskere ved universitetet i Utrecht har tatt for seg solcelleindustrien fra 1975 helt fram til 2015, og sett på utslippene som produksjonen har forårsaket både kumulativt og utviklingen år for år.

Studien konkluderer med at seinest i 2018 har solcelleindustrien samlet sett, spart inn mer CO2 sammenliknet med de gjennomsnittlige utslippene av klimagasser i kraftindustrien for øvrig, enn hva den selv har forårsaket gjennom produksjonen, transport og installasjon av solcelleanleggene.

Raskt synkende utslipp

Dette kan være litt komplisert å følge. Hovedpoenget er at det koster i gjennomsnitt 50-60 gram utslipp av CO2 for hver kWh solcellen produserer over et forventet livsløp på 30 år. På slutten av 1970-tallet var dette tallet rundt 200 g/kWh, mens dagens solceller er nede i 20 g/kWh, og det synker fremdeles.

I og med at så å si all CO2-utslipp fra solenergiproduskjonen skjer før cellene begynner å produsere energi, starter solenergicproduksjonen med en massiv CO2-ulempe.

Men med den positive utviklingen i utslippstall fra produksjonen, og den kraftig økende økningen i installert effekt, vil altså solenergi seinest i 2018 samlet sett ha produsert energi med lavere CO2-utslipp enn gjennomsnittet i kraftsystemet, dersom man regner all CO2-en fra produksjonen til de årene solcellene har vært i drift fram til 2018. Alle årene deretter vil bli rein netto for solcellene.

Hovedårsaken til at dette tallet synker, er en kombinasjon av at dagens produksjon av solcellesilisium og solceller er betydelig effektivisert og forbedret siden 1975, og at installasjonen av solceller på verdensbasis i dag øker med rundt 18 prosent årlig.

De få gamle, ”skitne” solcellene er dermed på raskt vei til å fases ut, mens de nye, ”rene” og mer effektive øker raskt  i antall.

Sterk økning i kapasitet

I 2015 var det installert rundt 230 gigawatt solceller i verden, fra en snau megawatt i 1975.

For hver dobling i kapasitet, som nå altså skjer omtrent hvert 3–4. år, reduseres energibruken pr installerte kilowatt med 12–13 prosent, mens klimagassutslippene reduseres med 17–24 prosent.

I tillegg reduseres den øvrige miljøbelastningen ved produksjonen av solceller betydelig, år for år.

Forskerne bak studien understreker at 2018 er det mest konservative anslaget for når solenergien er ”renvasket” rent klimamessig. Sannsynligvis skjedde dette innslaget allerede rundt 2010–2011, eller mye tidligere.