En ny montasjerobot og nye flymarkører gjør det raskere og sikrere å merke kraftledninger. (Foto: Statnett/Newswire)

En ny montasjerobot og nye flymarkører er utviklet for å merke kraftledninger raskere og sikrere enn det har vært mulig før.

Kilde: Newswire/Statnett

Luftfartstilsynet har kommet med nye krav til merking av luftfartshindre. Statnett har mange tusen kilometer med ledninger rundt omkring i Norge og er i gang med et stort arbeid for å få merket 600-700 luftspenn i henhold til de nye kravene.

– For å få til dette, har vi tatt i bruk nye flymarkører og funnet en mer effektiv måte å montere dem på. Den nye metoden er enda tryggere enn dagens metode i og med at det blir færre arbeidstimer i høyden, sier Oddgeir Kaspersen, leder for programmet «Innovativ teknologi» innen forskning og utvikling i Statnett.

Frem til nå er flymarkørene blitt montert av mannskaper som arbeider ute på luftige spenn i små vogner. Denne arbeidsoperasjonen kan i fremtiden bli gjort av en robot.

– Vi har bygget en montasjerobot som flys ut til kraftlinjene hengende under et helikopter. Roboten tar med seg en todelt markør som den klemmer sammen rundt ledningen, sier senioringeniør Ilan Sharoni i Innova AS fra Sandnes, selskapet som har utviklet robotkonseptet på oppdrag fra Statnett.

De nyutviklede flymarkørene er mye lettere enn de som ble brukt tidligere, noe som gjør dem rimeligere og enklere å montere.

Statnett tror nyvinningene vil bidra til å forbedre flysikkerheten raskere samtidig som den vil spare samfunnet for kostnader.

– Siden vi ikke trenger å ha mennesker nær strømledningene, kan jobben gjøres mens det går strøm i dem. Dette sparer samfunnet for ulemper med å ha ledningen ute av drift. Jobben gjøres raskere, tryggere og billigere, sier prosjektleder Livia Mary Dickie i Statnett.

Vellykket test

Det tok bare tre måneder fra tegnebrettet til prototypen var bygget. Nylig ble robotløsningen testet med stor suksess.

– Målet er å ha den ferdige utgaven klar til å kunne jobbe for fullt våren 2017. Det betyr hektiske dager for utviklergruppen, sier Dickie.

Fortsatt må mennesker opp i luften for å manøvrere helikopteret som løfter roboten. Men på lengre sikt er tanken at de skal kunne overvåke det hele fra bakken.

– En spennende mulighet i fremtiden kan være å fly roboten ut med fjernstyrte droner. I tillegg ser vi på å utvikle en robot som kan ta flymarkørene ned igjen når de skal byttes ut. Det vil ytterligere redusere behovet for arbeid i høyden, sier Oddgeir Kaspersen i Statnett.