Nettalliansen har valgt tysk smarthusplattform, her illustrert med et bilde fra Smartly-konseptet til Lyse. (Illustrasjon: Lyse)

Deutsche Telekom har inngått en eksklusiv avtale med Nettalliansen AS om levering av Europas ledende smarthusplattform til det norske markedet. Avtalen gir Nettalliansen tilgang til en komplett og fleksibel plattform for smarthusteknologi til Nettalliansens 47 eierselskaper over hele Norge.

Kilde: Nettalliansen

Nettalliansen skal bidra med kunnskap og behov for å løfte plattformen inn som del av den pågående europeiske digitaliseringen av strømnettet. Gjennom denne strategiske avtalen får Nettalliansen eksklusiv tilgang til telekomgigantens smarthusplattform.

Grundige analyser og forberedelser
De siste to årene har Nettalliansen gjennomført et større forprosjekt på smarthusteknologi sammen med rekke av energiselskapene i sin eierportefølje, som totalt utgjør over 268 000 norske hjem. Basert på grundige markedsanalyser, eksisterende smarthusaktører og teknologisk modenhet valgte Nettalliansen Deutsche Telekom.

– Gjennom dette partnerskapet får våre eierselskaper tilgang til den beste smarthusløsningen i det europeiske markedet. Arbeidet pågår nå for fullt for å tilpasse plattformen til norske forhold og utvikle løsninger som gir våre sluttkunder en unik mulighet til å spare strøm, sier adm. dir i Nettalliansen Torgeir Brovold.

Deutche Telekom har gjennom flere år bygget opp en teknisk plattform som er åpen for å integrere ordinær forbrukerelektronikk, og tilbyr gjennom dette en helhetlig og automatisert brukeropplevelse. Som del av partnerskapet utvikles den teknologiske plattformen videre i tråd med behovene til norske og europeiske sluttbrukere gjennom en markedsdrevet fremdrift.

– Dette gjør at vi nå kan satse markedsmessig uten å ta en stor teknologisk risiko. Gjennom dette skal vi klare å tilby energiselskapene en svært moden, moderne og fremtidsrettet smarthusløsning som både dekker nasjonal energistyring og tilrettelegger for effektive velferdsløsninger, sier forretningsutvikler Espen Hansen.

Thomas Rockmann, Visepresident i Connected Home, Deutsche Telekom AG sier: -Vi er meget fornøyde med at Nettalliansen valgte Deutsche Telekom som preferert partner for Smarthus. Samarbeidet med Telcos og Utilities er en del av vår strategi for å ekspandere vår smarthusportefølje i Europa.

Jean-Claude Kiessling, Head of Business Development, Deutsche Telekom AG supplerer: – Basert på vår åpne smarthusplattform, vil Nettalliansen kunne levere et sikkert og fremtidsrettet tilbud til sine eierselskaper og deres sluttkunder.

Stifter eget selskap
HITCH AS er selskapet Nettalliansen har etablert som skal realisere smarthusambisjonene til Nettalliansen og deres eierselskaper. Selskapet vil tilby smarthusløsninger av høy kvalitet til norske forbrukere, og en komplett plattform der blant annet styring av komfort, energi, multimedia og sikkerhet i hjemmet vil stå sentralt, sammen med infrastruktur for velferdstjenester. Kommersiell lansering vil skje i 2017.

En del av moderniseringen av kraftnettet
Behovet for smarthusteknologi er en naturlig følge av at alle husstander innen 1. januar 2019 får installert ny, automatisk strømmåler. Strømmåleren registrerer strømforbruk på timesbasis, som blant annet legger til rette for at forbruker selv enkelt kan styre eget energiforbruk gjennom bruk av Smarthustjenester. 

Om Nettalliansen
Nettalliansen AS er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore nettselskap. Nettalliansen skal ivareta eiernes interesser gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester som bidrar til å øke handlingsrommet til det lokale nettselskapet. Nettalliansen er i sterk vekst og har for tiden 47 selskap på eiersiden, med til sammen 268.000 nettkunder. Nettalliansen skal sikre økt kostnadseffektivitet for sine eiere, og skalafordeler, samhandling og innovasjon er fokusområder. Dette skal være eiernes viktigste redskap for økt konkurransekraft, utvikling av nye forretningsområder samt å nyttiggjøre kompetansen hos eierne gjennom lønnsom samordning av ressurser.

Om Deutsche Telekom
Deutsche Telekom er en av verdens ledende integrerte teleselskap med mer enn 156 millioner mobilkunder, 29 millioner fastnettlinjer og rundt 18 millioner bredbåndslinjer (per 31. desember 2015). Konsernet leverer fastnett / bredbånd, mobilkommunikasjon, internett, og internett-baserte TV-produkter og tjenester til forbrukere, og IKT-løsninger for bedriftskunder. Deutsche Telekom er til stede i mer enn 50 land og har rundt 225 200 ansatte på verdensbasis. Konsernet hadde en omsetning på EUR 69.2 milliarder i regnskapsåret 2015 – rundt 64 prosent av det var utenfor Tyskland.

Om Deutsche Telekom og deres Connected Home Full Service tilbud
Deutsche Telekom har bygget en åpen smarthusplattform som ble lansert i Tyskland under navnet QIVICON i slutten av 2013. QIVICON plattformen er også tilgjengelig internasjonalt og er allerede implementert i flere europeiske markeder. Basert på QIVICON plattformen, er Deutsche Telekom sitt Connected Home Full Service tilbud tilgjengelig gjennom en rekke alternativer, inkludert via lisens eller som et fullverdig white label tilbud. Full service tilbudet har en interoperativ, utvidbar og skalerbar arkitektur. Det gir en rask og effektiv metode for selskaper fra alle bransjer til å realisere sine tilkoblede produkter og tjenester og integrere dem i et større økosystem.

Over 40 partnere er en del av Deutsche Telekom sitt Connected Home økosystem, inkludert kjente produsenter som eQ-3, Miele Samsung, Philips, Osram, Sonos, Huawei, Netamo, Bosch Junkers og mange flere. I Tyskland og Østerrike, har Deutsche Telekom også inngått samarbeid med ledende hjelpemidler, inkludert EnBW, Vattenfall, Rheinenergie, entega og eww Gruppe for å gi en rekke hjem energitjenester designet for å møte behovene til forbrukere og det regulatoriske miljøet.