Finske VEO, som også har betydelige engasjementer i Norge, har sikret seg kontrakt på leveranse av kontroll- og automasjonsutstyr til utbyggingen av Nedre Otta Kraftverk. (Foto: Opplandskraft)

Finske VEO har inngått avtale med det norske selskapet Eidsiva Vannkraft AS om levering av automatiserings- og kontrollutstyr til utbyggingen av Nedre Otta kraftverk.

Kilde: VEO

Nedre Otta ligger i kommunene Sel og Vågå i Sør-Norge og er et av de største vannkraftprosjektene som pågår i Norden for øyeblikket.

Kraftverket har en installert ytelse på totalt 100 MVA med to generatorer, og den årlige produksjonen er beregnet til å bli 315 GWh. Dette tilsvarer strømbehovet til ca. 15 000 husholdninger. Investeringen er på 1,2 milliarder NOK (ca. 130 millioner EUR).

Eidsiva Vannkraft er en av de største vannkraftprodusentene i Norge, med 20 egne og 25 deleide vannkraftverk. I tillegg har selskapet planer om å bygge ut kraftproduksjonen med totalt 1,0 TWh i løpet av de kommende årene.

VEOs leveranse består av elektrifisering, kontrollsystem, sikringssystem og automatisering. Alt leveres ferdig installert, testet og idriftsatt. 

– Det er ikke hvert år man får være en del av vannkraftprosjekter i denne størrelsesordenen. Vi ser frem til å starte prosjektet, spesielt fordi det dreier seg om å bygge ut helt ny vannkraftproduksjon. De fleste av våre pågående prosjekter dreier seg om å modernisere eksisterende kraftverk, sier Viktor Forss, administrerende direktør for VEO i Norge. 

Ifølge Forss vil prosjektet for VEOs del medføre et titalls nye årsverk frem til 2020. VEO er markedslederen på modernisering av vannkraftverk i Finland, og selskapet har også et sterkt fotfeste på det norske markedet.

– Vår tidligere erfaring med gjennomføring av prosjekt med VEO er god, og vi ser frem til et godt samarbeid i et svært viktig prosjekt for oss, sier prosjektleder Pål Røssum. 

Av alle aktuelle vannkraftprosjekter i Norge, er Nedre Otta det prosjektet som vil bidra mest til at Norge oppnår 2020-målsetningene om reduserte CO2-utslipp. Prosjektet skal stå ferdig i 2020.

VEO er en energiekspert som tilbyr løsninger for automatisering og elektrifisering av produksjon, overføring, distribusjon og bruk av strøm. Løsninger for fornybar energi står for over halvparten av selskapets omsetning på 74 millioner euro. VEOs hovedkontor ligger i Vasa i Finland, og selskapet har også virksomhet i Sverige og Norge.