Skagerak Nett varsler at nettleien settes opp i 2017. Det er mye som tyder på at flere nettselskap vil gjøre det samme. (Illustrasjonsfoto: Skagerak Energi)

Fra årsskiftet øker nettleien i konsesjonsområdet til Skagerak Nett med cirka 900 kroner per år for husstander med et årlig forbruk på 20 000 kWh. Det er en økning på cirka 9 prosent fra 2016.

Kilde: Skagerak Nett

I perioden fra 2010 til 2017 har nettleien vært satt ned en rekke ganger. Medregnet den siste endringen har nettleien i Skagerak Netts område likevel bare hatt en økning på cirka 10 prosent sammenlignet med 2010. Økningen i konsumprisindeksen har i samme periode frem til november 2016 vært på cirka 15 prosent.