Det er planlagt investeringer for 140 milliarder kroner i det norske strømnettet frem til 2025. (Foto: Statnett)

Det er planlagt investeringer for 140 milliarder kroner i strømnettet frem til 2025. Det viser en fersk undersøkelse fra Energi Norge.

Kilde: Energi Norge

Oppgradering av nettet gir tryggere strømforsyning og legger til rette for nye forbruksvaner og økt bruk av fornybar energi.

Undersøkelsen viser at nærmere 40 prosent av investeringene kommer i sentralnettet, vel 50 prosent i regional- og distribusjonsnettet, mens syv prosent skal brukes på automatiske strømmålere. De nye målerne skal på plass hos alle strømkunder innen utgangen av 2018.

Betydelig modernisering

– Nettselskapene skal gjennomføre en betydelig modernisering av kraftnettet. Forutsigbare og stabile insentiver fra myndighetene er avgjørende for å få investeringene på plass, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Rundt 40 prosent av investeringene i distribusjonsnettet (nærmest kundene) skyldes alder og teknisk tilstand på nettet. Nær 60 prosent tilskrives nytt strømforbruk, mens tre prosent av investeringene kommer som følge av ny produksjon.

Dekkes av nettleien

Investeringene i strømnettet dekkes av nettleien som strømkundene betaler. Det er myndighetene som bestemmer hvor store inntekter det enkelte nettselskap kan ha.

Ifølge undersøkelsen vi nettleien øke med vel seks øre per kilowattime frem til 2023, for deretter å falle. Målt i faste 2016-kroner er den reelle økningen vel to øre. Dette er et nasjonalt gjennomsnitt basert på prognoser, og lokale variasjoner vil forekomme. 

– Nettleieøkningen er noe lavere enn vi har sett i tidligere undersøkelser. Mye tyder på at investeringene og dermed økningen i nettleie fordeles over en lengre periode, sier Svartsund.