Det er igangsatt en prosess med sikte på å integrere Skånevik Ølen Kraftlag i Haugaland Kraft ved årsskiftet 2017/2018. (Illustrasjonsfoto: Haugaland Kraft)

Haugaland Kraft AS og Skånevik Ølen Kraftlag SA har inngått intensjonsavtale om å integrere Skånevik Ølen Kraftlag inn i Haugaland Kraft.

Kilde: Haugaland Kraft

Haugaland Kraft og Skånevik Ølen Kraftlag er blitt enig om å starte en prosess for å arbeide fram en avtale om å integrere Skånevik Ølen Kraftlag inn i Haugaland Kraft. Oppgjøret for Skånevik Ølen Kraftlag vil være i form av aksjer i Haugaland Kraft AS. Dette vil innebære at Skånevik Ølen Kraftlags ulike virksomhetsområder og aksjene i SKL overføres til Haugaland Krafts respektive datterselskaper, samtidig som Skånevik Ølen Kraftlag blir aksjonær i Haugaland Kraft AS. Det er videre en målsetning at Ølen skal bli lokasjon for en større avdeling med lokal tilhørighet i Haugaland Kraft.

Integreringen vil legge til rette for en større regional samling av virksomheter som gir en effektiv drift og som samtidig tilrettelegger for at synergier kan tas ut på en effektiv og god måte, uttaler daglig leder i Skånevik Ølen Kraftlag Kristoffer Vannes. Dette vil også bidra til en harmonisering av nettleietariffer og sikre konkurransedyktige priser og produkter for våre kunder.

Partene mener at en slik sammenslåing vil ha en rekke positive virkninger. Blant annet vil det imøtekomme myndighetskrav til selskapsmessig og funksjonelt skille som samtlige kraftselskaper må innfri innen 1. juli 2021. Forsyningssikkerhet og beredskap styrkes gjennom sammenslåingen og arbeidsplasser sikres.

Kraftbransjen står ovenfor store strukturelle endringer og behovet for investeringer i nett er store i de kommende år, uttaler konsernsjef i Haugaland Kraft Olav Linga. De strukturelle endringene sikrer konkurransedyktige tjenester for kundene samt vekst og utvikling for eierne.

Med forbehold om godkjenning av styre og eiere i begge selskap, ser partene for seg at integreringen er gjennomført med virkning fra 1. januar 2018.