Forretningsutvikler Trond Thorbjørnsen i Lyse og prosjektleder for solcelleprosjektet i Avinor, Elin Schanche, med solcelleanlegget på taket av parkeringshuset på Stavanger Lufthavn Sola.(Foto: Lyse/Avinor)

Utslippene av klimagasser på Stavanger Lufthavn Sola skal halveres innen 2020. Avinor og Lyse ser på hvordan robotklippere og solcelleteknologi kan bidra til å nå målet.

Kilde: Lyse

Gjennom ACA-programmet (Air Carbon Accredited) har Avinor forpliktet seg til å dokumentere og redusere egne, kontrollerbare CO2-utslipp på Sola. Nå er blikket rettet mot, nettopp, sola.

– Bruk av solceller er et av virkemidlene vi vil ta i bruk for å nå klimamålene. I dette arbeidet er det godt å ha en sparringspartner som Lyse, som har mye kunnskap og deler samme interesse for å utvikle regionen som oss, sier Elin Schanche, prosjektleder for solcelleprosjektet i Avinor.

P-hus med solpanel
Da Avinor startet opp et pilotprosjekt med utprøving av solpaneler tidlig i vår, ble Lyse spurt om råd. Dialogen resulterte i et 30 kvadratmeter stort solcelleanlegg på taket av parkeringshuset som tester både ulike typer paneler, himmelretninger og vinkler. Anlegget har foreløpig hatt en produksjonstopp på 3,6 kilowattimer, og nådde produksjonsmålet for første gang i oktober.

– Avinor er en aktør med store arealer og mye infrastruktur, og ønsker å være et laboratorium for testing og utvikling av tjenester som kan gjøre regionen vår grønnere og smartere. Derfor ønsker vi å utvide anlegget fra 30 til 3000 kvadratmeter og dermed skaffe erfaring med drift i stor skala. Dette som en del av en langt større sammenheng der vi prøver å bli selvforsynte med energi, sier Schanche.
       
Solenergi til gressklipping
Siden i vår har Lyse og Avinor funnet flere fellesinteresser. Tidligere i år testet forsknings- og innovasjonsavdelingen i Lyse bruk av solenergi til lading av robotklippere. Du har kanskje sett den lille grønne i stø kurs på plenen på Mariero, eller observert den idet den svinger inn ladehuset med solcellepaneler på taket for å ta seg en «powernap». I samme tidsrom prøvde Avinor ut sin egen gigantiske robotklipper på flyplassen. Slikt blir det god dialog av.

– Vi hadde lenger erfaring med robotklipper, men hadde ikke tenkt på at sola kunne lade opp klipperen før vi hørte om Lyses løsning. Nå ser vi en rekke nye muligheter, sier Schanche.

Tryggere flyplass
Ved å installere ladepunkter drevet av solcellepaneler sparer flyplassen seg for bryet og utgiftene med å måtte grave opp rullebanene og legge kabler i bakken. I tillegg unngås trafikken fra traktorer og andre kjøretøyer i et område med strenge sikkerhetstiltak og høy flytrafikk. Når gresset holdes i en viss høyde, holdes blir også antallet fugler som befinner seg på flyplassområdet redusert. Da blir det nemlig vanskeligere for fuglene å se makk, og dermed mindre attraktivt å oppholde seg på gresset. Det får både sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser for flyplassen som har flest sammenstøt mellom fugler og fly i Norge.

Vil ha 20 klippere til
Avinors robotklipper har kapasitet til å klippe rundt 20 mål med gressplen. Det høres kanskje mye ut, men med tanke på at flyplassen har 1400 mål er det fortsatt mye gress å ta av. Dersom alt går etter planen, vil det endre seg til sommeren. Da kan nemlig klipperen få selskap av 20 nye.

– Med 4,5 millioner reisende på flyplassen hvert år er Avinor en sentral og spennende aktør i arbeidet med å skape en grønnere region. I stedet for at vi alltid gjør alt selv, har vi koplet oss på dette prosjektet for å lære av og dele erfaringer med energi og smarte løsninger. Derfor følger vi solprosjektene på flyplassen med stor interesse, og er glade for den gode dialogen vi har med Avinor, sier forretningsutvikler Trond Thorbjørnsen i Lyses innovasjonsavdeling.