Stor etterspørsel etter kull i Kina og lav magasinfylling i Norge bidro til en kraftig prisoppgang på strøm i november, her illustrert med Øvre Otta magasin. (Foto: E-CO Energi)

Kullrush i Kina og lite nedbør i Norden påvirket strømprisen i november. Resultatet ble den største prisoppgangen på strøm siden 2010.

Kilde: LOS Energy

– Oppgangen i strømmarkedet ble merkbar i november. Det er seks år siden sist vi så noe tilsvarende, sier Andreas Myhre, direktør for krafthandel i LOS Energy.

Valgresultatet i USA gav ingen utslag i strømmarkedet. Det gjorde derimot Kinas store innkjøp av kull. Kull er fortsatt verdens mest brukte energikilde, og kineserne støvsugde markedet tidlig i november. Det førte til en kraftig prisstigning, som også preget andre energimarkeder.

Kullprisen har siden februar mer enn doblet seg, etter å ha vært i en fallende trend siden finanskrisen i november 2008. Sist gang prisene økte mye var i 2010, drevet av en spesiell kald og tørr periode både vinter og høst samme kalenderår.

For strømprisens del hjalp det ikke at november ble tørrere enn normalt. Vannmagasinene er nå lavere enn de pleier å være på denne tiden av året.

Gjennomsnittlig engrospris (eks. mva) i Kristiansand steg til 33 øre per kilowattime i november, opp fra 27 øre i oktober. Vi må tilbake til 2010 for å finne et høyere prisnivå. Gjennomsnittlig pris i november de ti siste årene har imidlertid vært 32 øre per kilowattime, og markedet forventer at strømprisen vil falle noe i desember.

– Etter at kineserne beordret gjenåpning av sine stengte kullgruver, falt kullprisene ganske mye tilbake mot slutten av november. Engrosprisen på strøm etter nyttår ventes å falle til 28 øre, noe som er 2 øre lavere enn gjennomsnittet de siste seks årene, sier Andreas Myhre.