I Åseral kommune i Vest-Agder bygger Agder Energi Nett to nye linjer og en ny transformatorstasjon. (Foto: Agder Energi Nett)

I Åseral i Vest-Agder har Agder Energi Nett mye på gang for tiden. Neste høst skal en investering på rundt en halv milliard kroner ferdigstilles.

Oppgaven omfatter bygging av to nye linjestrekk og en ny transformatorstasjon på Honna. Linjestrekkene er til sammen ca. to mil lange og det skal monteres rundt 100 master, i en kombinasjon av kompositt materiale og stål. For å gjøre minst mulig av seg i terrenget er de brunfarget.

Bruk av master i kompositt materiale er relativt nytt her i landet, i hvert fall i større omfang. Dette holder på å endre seg. I den senere tid gjort bestillinger på denne mastetypen, som blant annet har vektmessige fordeler. Inntil for kort tid siden var Mellbye uten betydelig konkurranse i denne delen av markedet, med master importert fra Canada. Nå har imidlertid flere norske produsenter meldt seg på, blant andre OPS Composite Solutions i Kristiansand og Comrod i Stavanger.

På de to linjestrekkene i Åseral er det lagt til rette for en stor grad av montasje med helikopter. Dessuten gjør mange rette strekk at det kan knipes på antall master. Dette kompenseres ved å gå i høyden med mastene (opptil 27 meter) og øke avstanden mellom mastepunktene.

Hensikten med den tunge investeringen som Agder Energi Nett gjør i Åseral er todelt. For det første er den viktig for forsyningssikkerheten i landsdelen. Dessuten gir den økt kapasitet til å koble på mer fornybar energi. Blant annet er en vindpark planlagt i området.

Les mer om dette i desember-utgaven av fagbladet Energi, som om kort tid er under distribusjon til sine lesere.