Kontraktspartnere: Gunnar Eiterjord, Statens vegvesen og Tore Bakke, Bravida. (Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen)

Bravida Norge AS har signert kontrakt med Statens vegvesen som leverandør av elektro på utbyggingen av Eiganes- og Hundvågtunnelen i Stavanger. Kontraktsverdien for Bravida er på 267 millioner kroner, og er den største elektrokontrakten som Bravida noen gang har inngått på et norsk veitunellanlegg.

Kilde: Bravida

Eiganestunnelen blir 3,7 km lang, og skal lede E39 utenom Stavanger sentrum. Hundvågtunnelen er en 5,6 km lang undersjøisk tunnel som inngår i Ryfast (Ryfylkes fastlandsforbindelse). Begge tunnelene får to løp.

Oppdraget som Bravida får omfatter blant annet trekking av ca 364.000 meter kraft- belysning- signal- ledelys og jordkabler, installasjon av litt under 4 000 lysarmaturer, 840 ledelys, 560 fullgrafiske skilt og 450 belyste opplysningsskilt. Sikkerheten for bilistene ivaretas blant annet ved 190 nødstasjonsskap og 240 overvåkningskameraer. For å sikre strømforsyningen installeres det også 22 UPS’er med 11 nødstrømsfordelinger.

-Bravida skal nå gjennomføre en av Norges hittil største elektrokontrakt i veitunell, og takker for tilliten vi er vist ved tildeling av denne kontrakten. Bravida har erfaring fra mange av de andre store prosjektene som gjennomføres i Norge, hvorav flere innen samferdsel, og vi gleder oss veldig til å gå i gang, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

-Kontrakten betyr mye for Bravida lokalt, ikke minst fordi kontrakten er med på å støtte og utvikle lokale arbeidsplasser. Kontrakten understøtter dette, og bidrar ikke minst til å sikre inntak og opplæring av flere lærlinger lokalt. Vi har 28 lærlinger i Stavanger i dag, og vil ha ett rekordstor inntak til våren, sier Ronny Øvrevik, avdelingssjef for Bravidas elektroavdeling i Stavanger.