Multiconsult har vunnet Stasjonspakke Midt-Norge for Statnett, som i utgangspunktet omfatter fem anlegg. (illustrasjonsfoto: Emil Løkås/Statnett)

Multiconsult har vunnet Stasjonspakke Midt-Norge for Statnett under rammeavtale Eksterne prosjekteringsoppdrag stasjon. Stasjonspakke Midt-Norge er den første av flere store konkurranser som er varslet under denne rammeavtalen.

Kilde: Multiconsult

Prosjektet omfatter tverrfaglig prosjektering av transformatorstasjoner. I hovedsak vil det være prosjektering av høyspentanlegg, bygg og konstruksjoner, med grunnarbeider, landskapsarkitektur, veianlegg og teknisk infrastruktur.

Multiconsult hadde oppstartsmøte sammen med Statnett den 1. desember. Stasjonspakke Midt-Norge består av delprosjekter for flere stasjoner som deler på de samme byggherreressursene. Statnett ønsker å knytte til seg et prosjekteringsmiljø som vil jobbe sammen med byggherreteamet i utarbeidelsen av store deler av det tekniske underlaget til prosjektets beslutningspunkter.

– Vi er veldig stolte av å vinne avropet til rammeavtalen, da det befester Multiconsult sin posisjon som den ledende aktøren av prosjekteringstjenester innen Energi. Det at Multiconsult fortsetter å være en sentral aktør innen planlegningen av viktige infrastrukturutbygging i Norge er både morsomt og en sterk tillitserklæring, sier Tom Ødegaard, markedssjef i Multiconsult.

Multiconsult skal gjennomføre oppdraget med lokale ressurser i Midt-Norge med støtte fra region Østlandet. Statnetts byggherreteam team sitter også i hovedsak i Trondheim. – Prosjektorganisasjonen til Multiconsult vil arbeide med prosjektene i de kommende 2-3 årene. Det vil også kunne bli aktuelt å ta inn flere stasjoner i prosjektomfanget underveis i prosjekteringsforløpet, sier Brynjar Sandvik, Multiconsults prosjektleder.

Oppdraget vil omfatte utvikling av transformatorstasjonene i tett samarbeid med Statnett, prosjektering med underlag til forespørsel og byggeoppfølging.

Per i dag inneholder pakken følgende stasjoner:

Isfjorden transformatorstasjon

Brandhol transformatorstasjon

Vågåmo transformatorstasjon

Eidum transformatorstasjon

Kolsvik transformatorstasjon