Når noe går galt i kraftverkene ruller millionene fort for forsikringsselskapene. (Illustrasjonsfoto: Skagerak Energi)

Forsikringsnæringen trekker seg i stadig større grad unna kraftbransjen. Flere selskaper har brent seg på store tap. Forsikringspremiene reflekterer ikke i tilstrekkelig grad risiko.

Den som uttaler dette er siv.ingeniør Jan August Brinkmann, mangeårig mekler i forsikringsnæringen, nå med tilknytning til det internasjonale Willis Towers Watson-konsernet. Som mellomledd mellom forsikringskunder og forsikringsselskapene er han bekymret for utviklingen. Mens det tidligere var åtte til ti forsikringsselskaper som påtok seg forsikringsansvar i kraftbransjen er det nå bare et par igjen.

Det er først og fremst Gjensidige og KLP som holder stand, og i stadig mer redusert grad IF og Tryg, fortsetter Brinkmann. – I et kraftmarked preget av økende konkurranse forsterkes risikoprofilen til den produserende infrastrukturen. Mens det tidligere var langsiktig stabilitet i produksjonen, styres nå utviklingen i større grad av svingninger i strømprisen. Kraftverkene stoppes og startes mye mer enn før.

Blant forsikringsselskapene er det stor usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser dette har for risikoprofilen, understreker Brinkmann. – Selv om det er en gradvis økning i forsikringspremiene er oppfatningen at den ikke i tilstrekkelig grad reflekterer risiko. Millionene ruller fort når uhellet er ute i kraftverkene.

Forsikringsselskapene er i mye større grad enn før på tå hev i forhold til kvaliteten på kritiske komponenter, tilstandsovervåking og vedlikeholdsrutiner. Ikke minst er oppmerksomheten festet på å avdekke svakheter og hvor risikoen for at noe kan skje er over gjennomsnitt stor.