Nær 17 TWh er gitt endelig konsesjon, men er så langt ikke satt i drift eller under bygging. (Illustrasjonsfoto: Gudbrandsdal Energi)

NVE, fylkeskommunene eller OED ga i fjerde kvartal 2016 endelig tillatelse til 1,9 TWh ny kraftproduksjon. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 16,9 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller er under bygging.

Kilde: NVE

I fjerde kvartal ga myndighetene endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til tre vindkraftprosjekter med en samlet produksjon på 1,5 TWh og 21 vannkraftprosjekter med en estimert samlet kraftproduksjon på 0,4 TWh. De største enkeltprosjektene som fikk konsesjon var vindkraftverkene Øyfjellet i Vefsn kommune og Guleslettene i Bremanger kommune.

I 2016 ble det gitt endelig tillatelse til 3,8 TWh ny kraftproduksjon, og 3,1 TWh har fått endelig avslag. Tilsvarende tall for 2015 var endelig tillatelse til 2,7 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon, og endelig avslag til 3,4 TWh produksjon.

Ved utgangen av 4. kvartal var 5,9 TWh ny kraftproduksjon under bygging, som er en betydelig økning sammenlignet med utgangen av 2015. Dette skyldes flere investeringsbeslutninger for vindkraftverk og totalt er det 4,2 TWh ny vindkraftproduksjon under bygging. Sammenlagt er det 1,7 TWh ny vannkraftproduksjon under bygging, som er en nedgang sammenlignet med 2015. Nedgangen skyldes at noen større vannkraftprosjekter ble satt i drift i 2016. Sammenlagt med det satt i drift 1 TWh ny vannkraftproduksjon, hvorav 0,1 TWh i 4. kvartal.

Det er nå 16,9 TWh produksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som bygd eller under bygging.
I elsertifikatsystemet ble det i fjerde kvartal 2016 godkjent 22 nye vannkraftverk med en samlet årsproduksjon på 0,3 TWh. Sammenlagt er det godkjent 6,6 TWh norsk produksjon i elsertifikatsystemet.

I tredje kvartal 2015 åpnet NVE opp for søknader om elsertifikater innenfor utvidet overgangsordning. Utvidelsen gjelder fra 1. januar 2016 og omfatter alle nye vannkraftanlegg som har hatt byggestart etter 1. januar 2004. Ved utgangen av 2016 var det godkjent totalt 3,2 TWh i overgangsordningen.

Om rapporten
Rapporten ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging” publiseres hvert kvartal. Denne rapporten viser NVEs, fylkeskommunens og Olje- og energidepartementets (OED) endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye vann- og vindkraftprosjekter, samt innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon.

Et vedtak er endelig enten når NVEs eller fylkeskommunens vedtak ikke påklages eller når OED har gjort vedtak etter innsigelse-/klagebehandling eller innstilling.