I Storheia vindpark er 1,2 kilometer adkomstvei ferdigstilt siden oppstarten i august. (Foto: Fosen Vind)

Utbyggingen av Europas største vindkraftprosjekt på land har passert en milepel ved inngangen til det nye året. Siden anleggsarbeidet tok til i april 2016 er rundt 20 kilometer vei ferdigstilt i to av vindparkene på Fosen.

Kilde: Fosen Vind

Eierne av Fosen Vind fattet investeringsbeslutning i februar i år og Statkraft, som bygger vindparkene på vegne av Fosen Vind, startet med anleggsarbeidene i april. Siden oppstarten er rundt 20 kilometer vei bygget ferdig. Det betyr at utbyggingen av Europas største vindkraftprosjekt på land er godt i gang, selv om det er langt igjen til alle de seks vindparkene står ferdige 2020. Totalt skal det bygges 24 mil med vei og monteres 278 vindmøller.

Lengst i Roan vindpark

Det er de to største vindparkene som er påbegynt, og i Roan vindpark er utbyggingen kommet lengst. Her er to adkomstveier ferdigstilt, og arbeidet med infrastrukturen har pågått et par måneder. Infrastrukturen i vindparkene omfatter alt som må på plass før vindturbinene kan monteres, som internveier, fundamenter og linjenett. I løpet av januar starter arbeidet med de to trafobyggene inne i vindparkene og deretter går det slag i slag med støping av turbinfundamenter og etablering av kabelgrøfter. Infrastrukturen må være ferdig til de første vindturbinene ankommer i april 2018.

Bratt vei til Storheia

I Storheia vindpark er rundt 1,2 kilometer adkomstvei etablert siden oppstarten i august. Krevende grunn- og terrengforhold har skapt utfordringer, men de bratteste og mest utfordrende partiene er passert i løpet av de første 130 høydemetrene. Adkomstveien er planlagt ferdigstilt i løpet av mars 2017, og arbeidet med infrastrukturen i vindparkområdet starter i april.

Et nyhetsbrev til husstander i nærheten av Storheia vindpark er sendt ut og vil være i ca 1.700 postkasser før jul.

Ikke arbeid i julen

Det er det lokale entreprenørselskapet Johs J. Syltern AS som bygger både adkomstveien til Storheia og infrastrukturen i Roan vindpark. Begge prosjektene tar juleferie fra lille julaften og starter ikke opp arbeidene igjen før 2. januar.