LED-lampen på 16 lumen er tilstrekkelig for å gi lys på kvelden i enkle, afrikanske hjem på landsbygda. Foto: Gravity Light Foundation

Et britisk utviklingsfirma har kanskje laget en genistrek ut av en av verdens eldste prinsipp for utnyttelse av naturkreftene. En uhyre enkel LED-lampe, kun drevet av tyngdekraften.

I disse dager starter det britiske firmaet The Gravity Light Foundation med å produsere og distribuere LED-lampen GravityLight i Kenya. Lampen produseres i kina, og settes sammen og klargjøres rett utenfor Nairobi. Målet er å dele ut 100.000 lamper blant de fattigste kenyanerne innen utgangen av 2018.

Det britiske magasinet the Engineer skriver at det allerede er delt ut 7500 lamper i et pilotprosjekt til 26 afrikanske land.

Rundt 80 prosent av Kenyas 46 millioner innbyggere har ikke tilgang på elektrisitet, og hovedkilden til lys på landsbygda er relativt dyre og helsefarlige parafinlamper. – GravityLight vil være et enkelt og billig tiltak for å forbedre disse menneskenes hverdag, mener Jim Reeves, gründer og daglig leder i Gravity Light foundation.

Gammelt og nytt prinsipp

Det er to teknologiske prinsipper som ligger i kjernen av denne genistreken. Det ene er det eldgamle tekniske prinsippet der et lodd driver et mekanisk drivverk. Det andre er den siste tiden utvikling av LED-teknologuien, som gir oss energieffektive pærer med høy lysstyrke og lang levetid.

LED-pæren i GravityLight avgir et lys på 16 lumen med en effekt p bare 0,075 watt. 16 lumen høres lite ut, men det er faktisk seks ganger så mye som en alminnelig parafinlampe som er i bruk på de afrikanske landsbygdene.

Lampen drives av et lodd på inntil 12 kg, som varer ca 20 minutter på hvert opptrekk. Loddet driver et drivverk som gjennom et enkelt gir sørger for mekanisk kraft til en generator som med noen tusen omdreininger i minuttet sørger for stabil spenning til LED-lampen.

Giret sørger også for at nedtrekket kun trenger å være på 2 kg. Dermed kan lampen også «lades» av barn og eldre mennesker med redusert fysisk styrke. Loddet sørger også for at noen av de tyngste delebne av lampen kan hentes lokalt, i steiner og metallbiter.

Det er også planer om at senere utgaver av lampen skal kunne knytte sammen flere lamper i et enklet hjemmenettverk, og at de skal kunne gi strøm til å lade AA- og AAA-batterier og mobiltelefoner.

Lampen skal være både robust og enkel å reparere, med deler som kan skaffes eller produseres lokalt.